West-Vlaamse elektriciteitsnet maakt zich klaar voor de toekomst

Met het project ‘Ventilus’ creëert de Vlaamse Overheid samen met Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, een sterk West-Vlaams elektriciteitsnet dat het transport van hernieuwbare energie vanop de zee en op het land mogelijk maakt. Ventilus is een belangrijke stap in de energietransitie.

Op 29 maart 2019 keurde de Vlaamse regering de start- en procesnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus goed. Iedereen kan nu de nota’s raadplegen en opmerkingen geven. Deze liggen ter inzage in het inzagelokaal van het gemeentehuis Zedelgem tijdens de openingsuren.

Over de noden van de nieuwe hoogspanningsinfrastructuur, de verschillende onderdelen en de mogelijke varianten die worden voorgesteld om verder te onderzoeken, kom je alles te weten tijdens de infomarkt van donderdag 6 juni in De Groene Meersen. Daar is alle info beschikbaar en krijg je de gelegenheid om opmerkingen en suggesties voor het verdere onderzoek mee te geven.

Meer informatie vind je op www.ventilus.be en www.omgevingvlaanderen.be. En op de hoogte blijven van het project doe je door je te abonneren op de nieuwsbrief op www.ventilus.be.

Infomarkt donderdag 6 juni in De Groene Meersen, Stadionlaan 48. Welkom vanaf 16 u.