Wegenwerken Rembertstraat

Informatie en updates over de langetermijnwerken in de Rembertstraat.

Rembertstraat in het nieuw!

Betere mobiliteit, verkeersveiliger, duurzamer en milieuvriendelijke nutsvoorzieningen

Na acht maanden hard werken en goed samenwerken van de gemeentelijke diensten, de betrokken aannemers en nutsmaatschappijen is de Rembertstraat volledig heraangelegd.
De gemeente en de provincie West-Vlaanderen wensen hierbij de bewoners en gebruikers van het tracé uitdrukkelijk te bedanken voor het begrip en geduld gedurende de periode van deze toch wel grote openbare infrastructuurwerken.

Gloednieuw fietspad
De aanleg van het dubbelrichtingsfietspad langs de Rembertstraat is een extra troef in het voortdurend nastreven van veilige en vlotte verbindingen tussen verschillende gemeenten. De verbinding tussen Torhout en Veldegem krijgt zo een serieuze opwaardering om met de fiets naar school of naar het werk te gaan.

Tijdens de heraanleg is er rekening gehouden met het creëren van een poorteffect bij het inrijden van de bebouwde kom, die ook dienst doet als veilige oversteek.

Totaalproject

 • Tijdens de werken zijn alle bovengrondse leidingen ondergronds gebracht.
 • Er is een nieuwe waterleiding aangelegd.
 • De bestaande rijbaan is opgebroken en heraangelegd in asfalt.
 • De verlichting van de straat en fietspad is volledig gemoderniseerd met ledverlichting.
 • De grachten zijn opengetrokken om een grote waterberging van oppervlaktewater op te vangen.
 • Langsheen het volledig traject is er ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Door de afkoppeling komt er minder afvalwater terecht in de waterlopen.

Tijdens het eerstvolgend plantseizoen zullen de voorziene bomen worden aangeplant.

Save The Date!
Op 13 maart 2020 zullen de gemeente Zedelgem en haar partners in dit project de realisatie van de heraanleg van de Rembertstraat samen met de bewoners vieren tijdens een officiële inhuldiging. Meer informatie hierover zal later volgen, maar houd alvast deze datum vrij zodat je erbij kan zijn!

Samenwerking
Het project van de Rembertstraat kwam tot stand door medefinanciering van volgende instanties en partners:
- de gemeente Zedelgem
- de provincie West-Vlaanderen
- het Fietsfonds
- Riopact (is een samenwerking tussen Aquafin en De Watergroep en helpt gemeenten bij de uitbouw van hun rioleringsbeheer)
- de Vlaamse Milieumaatschappij.

De gemeente Zedelgem zet de volgende jaren verder in op de realisatie van meer veilige fietsverbindingen en properdere waterlopen in samenwerking met de betrokken partners.

 

---

Update 12/08/2019

In de volgende twee weken wordt verder gewerkt aan de aanleg van de opritten van de woningen op het openbaar domein en aan de voorbereidingen voor de verdere aanleg van het fietspad. 
Midden volgende week worden de resterende betonvakken binnen de werf van de Rembertstraat (tussen de Boudewijn Hapkensstraat en huisnummer 130) opgebroken en voorbereid voor de aanleg van de onderlaag van het asfalt in deze zone. Gedurende deze periode is dit stuk weg niet toegankelijk, uitgezonderd voor aangelanden.

---

Update 13/06/2019

Momenteel zijn de laatste nutswerken en de laatste rioleringswerken voor het deel van de vernieuwde straat bezig. Morgen wordt gestart met het gieten van de betonnen boordstenen en goten tussen de Boutensdreef en de Boudewijn Hapkensstraat. Het aanbrengen van de onderlaag van het asfalt zal snel volgen in deze zone.

Inzake planning naderen we momenteel snel het bouwverlof. We stellen momenteel alles in het werk om de werf tegen dan zo proper als mogelijk te hebben. Voor de aannemer gaat dit in vanaf 13 juli tot 5 augustus. Volgens de huidige planning voorzien we de volgende punten tegen nog tegen het bouwverlof:

 • aanleg goten en boordstenen tussen Bergenstraat en huisnummer 105
 • aanleg van de onderlaag van asfalt tussen de Bergenstraat en huisnummer 105 
 • verdere aanleg fietspad in de vrije stroken, met uitzondering waar het fietspad te dicht bij de woningen komen. Deze stukken worden na het bouwverlof uitgewerkt.
 • aanvullen groenstroken met aarde tussen de boordstenen van de rijweg en het fietspad
 • indien mogelijk eventueel de aanleg van een aantal opritten naar de woningen

Na het bouwverlof wordt alles in het werk gesteld om de werken snel af te werken. Deze planning is steeds onderhevig aan verandering door o.a. het weer.

Let wel dat de huidige verkeersregels binnen de werf van toepassing blijven. Hoewel de weg veel toegankelijker zal zijn tegen het bouwverlof blijft de toegang tot de werfzone beperkt uitgezonderd voor plaatselijk verkeer.

---

Update 23/05/2019

Op maandag 27 mei start de aannemer met de rioleringswerken op het kruispunt Rembertstraat-Boutensdreef. Vanaf dan zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn via de Boutensdreef.

---

Update 15/04/2019

Deze week liggen de werken stil door een week bouwverlof. Vanaf volgende week worden de werken opnieuw aangevat met rioleringswerken richting Veldegem tussen huisnummer 81 en nr. 77. Aansluitend worden de riolering aangelegd vanaf huisnummer 101 tot nr 105

De langetermijnplanning voor de werken is als volgt. 

 • De rioleringswerken en het grootste deel van alle nutswerken zouden grotendeels beëindigd moeten zijn tegen eind mei. 
 • Tegen eind mei - midden juni zal vanaf de Boutensdreef tot aan de bebouwing bij nr. 130 het fietspad al aanwezig zijn en wordt er ook gestart met de weg opnieuw aan te leggen. Vooral deze werken kunnen voor hinder zorgen aangezien stukken weg opgebroken worden die nu nog berijdbaar zijn. Uiteraard blijven de woningen bereikbaar.

Deze planning is onderhevig aan veranderingen. We houden je op de hoogte wanneer de opstart van deze deelfases nadert. 

---

Update 11/03/2019
Vanaf 18 maart wordt vanaf huisnummer 124 richting Torhout gewerkt aan de vernieuwing van de nutsleidingen. Richting Veldegem wordt gestart met de aanleg van rioleringen en grachten. De huidige planning is nog afhankelijk van het weer. 

---

Update 21/02/2019
De komende drie weken werkt de aannemer Marc Verhegge bvba verder aan het trekken van de grachten en het aanleggen van de rioleringen tussen huisnummer 124 tot de grens met Torhout.

---

Op 18 februari starten lange termijn-werken in de Rembertstraat. In eerste instantie zal er gewerkt worden vanaf het huisnummer 124 richting Torhout. Dit betreft het graven van de nieuwe grachten om het traject te herprofileren voor de aanleg van het fietspad.

De nutsmaatschappijen zullen aansluitend starten  met de aanleg van alle nutsleidingen. Zodra deze klaar zijn met de aanleg van de voorzieningen kan de aannemer beginnen met de aanleg van het fietspad en de renovatie van de bovenbouw en rioleringen. Na afronding van deze eerste fase zal de zone vanaf huisnummer 124 richting Veldegem dorp worden aangepakt. 

Dit project wordt mee mogelijk gemaakt door de medefinanciering van de gemeente Zedelgem, de provincie West-Vlaanderen, het Fietsfonds, Riopact en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Omdat de werken een grote impact zullen hebben voor de omwonenden en het verkeer, worden de verschillende faseringen en de hinder die de werken met zich meebrengen op 23 januari 2019 toegelicht op een bewonersvergadering in aanwezigheid van de verschillende projectpartners, het studiebureau en de aannemers.

Aangepaste regeling De Lijn

Niet-bediende haltes:

 • Torhout: 502497 Keibergstraat, 502504 Maria Assumpta, 502706 Rozeveldstraat 
 • Veldegem: 502708 Marmiete, 507708 Marmiete 
 • Torhout: 507706 Rozeveldstraat, 507504 Maria Assumpta, 507497 Keibergstraat

Tijdelijke haltes:

 • Keibergstraat in de Keibergstraat

Alternatieve reisweg:

 • Richting Torhout: Normale reisweg tot de halte Steenovenstraat-rechtsaf Rembertstraat-linksaf Koning Albertstraat-linksaf Torhoutsesteenweg-Bruggestraat tot aan de rotonde-linksaf R34-rechtsaf Keibergstraat-aansluiting reisweg.
 • Richting Brugge: Zelfde reisweg tot halte Koning Albertstraat-rechtsaf Rembertstraat-linksaf Steenovenstraat-linksaf Halfuurdreef-linksaf Koning Albertstraat-aansluiting reisweg.

Omleiding verkeer