Wateroverlast

Onze streek is een waterrijk gebied, met veel grachten en waterlopen. Water is noodzakelijk, verfrissend en leuk, maar kan soms ook voor overlast zorgen.

Water moet niet afgevoerd worden. Het merendeel moet in eerste instantie in de grond trekken (infiltreren). Het water vindt echter steeds minder gemakkelijk de weg naar de ondergrond. Dat komt onder meer door de toenemende bebouwing, opritten en terrassen, door dichtgemaakte grachten en verharding van wegen.

Bij nieuwbouw en verbouwing is het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met infiltratie van water. Hiermee kunnen we wateroverlast helpen voorkomen. Wateroverlast is er immers maar als er te veel water samenkomt op één (meestal laag gelegen) plek. De belangrijkste maatregel tegen overlast: zorg ervoor dat het water niet samenkomt op één plaats, maar verdeeld blijft op de oorspronkelijke plek, waar het in de bodem kan dringen.

Melden van wateroverlast

Bij wateroverlast kan je een interventie aanvragen via het e-loket van Hulpverleningszone 1 of via het nummer 112.

Naar het e-loket