Wateroverlast

Onze streek is een waterrijk gebied, met veel grachten en waterlopen. Water is noodzakelijk, verfrissend en leuk, maar kan soms ook voor overlast zorgen.

Water moet niet afgevoerd worden. Het merendeel moet in eerste instantie in de grond trekken (infiltreren). Het water vindt echter steeds minder gemakkelijk de weg naar de ondergrond. Dat komt onder meer door de toenemende bebouwing, opritten en terrassen, door dichtgemaakte grachten en verharding van wegen.

Bij nieuwbouw en verbouwing is het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met infiltratie van water. Hiermee kunnen we wateroverlast helpen voorkomen. Wateroverlast is er immers maar als er te veel water samenkomt op één (meestal laag gelegen) plek. De belangrijkste maatregel tegen overlast: zorg ervoor dat het water niet samenkomt op één plaats, maar verdeeld blijft op de oorspronkelijke plek, waar het in de bodem kan dringen.

Wat doet de overheid?

Onderhoud van gemeentegrachten en openbare waterlopen. Bermen maaien, overbodig slijk van de bodem schrapen en de juiste helling voorzien van de weg naar de gracht.

Wat kan jij doen?

Een groendak aanleggen. Regenwater wordt grotendeels opgeslagen in de planten en verdampt opnieuw. Het overige water bereikt langzaam en gefilterd de afvoerleidingen.
De afvoerleidingen van hemelwater niet op de riolering aansluiten, maar het water in je tuin in de ondergrond laten trekken (infiltreren).
Waterdoorlaatbare tegels aanleggen in de plaats van klinkers (bv. oprit), klinkerverharding laten afvloeien naar beplantingsstrook i.p.v. naar riolering…
Riooldeksels vrij houden. Dump er zeker geen afval in.
Een bladkorf plaatsen om afgevallen bladeren van straatbomen te verzamelen.
Geen gras of ander afval in de grachten dumpen, noch grachten dichtmaken.
Grachten tussen percelen moeten door de aanpalende eigenaars onderhouden worden.

Wat te doen bij wateroverlast?

Als het waterpeil snel stijgt, kan je zandzakjes klaarzetten. Een gewone plastic zak vullen met zand is even goed. De zak moet een opening kunnen afstoppen en zorgen dat het zand niet wegspoelt.
Wie een ondergrondse garage heeft, neemt best extra maatregelen om te voorkomen dat het water binnenstroomt.
Meld wateroverlast bij de Brandweer zone 1.

Bufferbekkens

Zedelgem beschikt over 2 gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s).

Het bufferbekken aan de Pierlapont werd in 2006 aangelegd, het bufferbekken aan de Plaatsebeek werd in 2016 aangelegd vlakbij de Sint-Laurentiuskerk, ter hoogte van de Burgemeester Lievensstraat.

Deze bufferbekkens kunnen een grote capaciteit aan water bufferen, wat een oplossing moet bieden aan extreme weersomstandigheden. Ze moeten er onder andere voor zorgen dat bij een hoog waterpeil het afwateringsstelsel minder onder druk komt te staan.

Melden van wateroverlast

Bij wateroverlast kan je een interventie aanvragen via het e-loket van Hulpverleningszone 1 of via het nummer 112.

Naar het e-loket