Kerkebeek

Heel wat Zedelgemnaars herinneren zich nog de overstromingen in 2002, 2005 en 2007. Ook recenter was er nog wateroverlast door hevige regenbuien.

Gelukkig is er de laatste jaren al veel gedaan om het overstromingsrisico in Zedelgem te verminderen. Toch zal er altijd een kans op wateroverlast blijven bestaan. Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het overstromingsrisico in onze gemeente? En zijn we klaar voor de toekomst? De gemeente Zedelgem, stad Brugge, de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid hebben een jaar lang samen oplossingen en maatregelen gezocht om het overstromingsrisico te beperken.

Op dinsdag 17 april 2018 ondertekenden 12 overheden en organisaties het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek. Het riviercontract is het voorlopige eindpunt van een uniek participatieproject waarin burgers, verenigingen en overheden een jaar lang samen oplossingen hebben gezocht om wateroverlast te verminderen in Zedelgem en Sint-Michiels (Brugge). Het contract bevat meer dan 50 maatregelen om het overstromingsrisico te beperken.