Wat vind ik in het archief?

Het archief als documentatiecentrum over Zedelgem

De gemeente bewaart momenteel zo'n 1.000 strekkende meter archief van de 19de eeuw tot nu, waarvan 2/3 in het gemeentearchief en 1/3 in de kantoren van de gemeentelijke administratie. Naast het archief van de vroegere deelgemeenten (vóór de fusie van 1976-77) is er het snel aangroeiend archief van de fusiegemeente, zowel op papier als in digitale vorm. Het gemeentearchief bewaart echter meer dan alleen maar archief van de gemeentelijke administratie. Het bevat ook enkele interessante privé-archieven, een rijke collectie oude foto's en prentbriefkaarten, een verzameling bidprentjes en rouwbrieven, affiches, oude kaarten, enz.  Via schenkingen, aankopen en bewaargevingen proberen we deze collectie verder aan te vullen. Ook een uitgebreide handbibliotheek met accent op de lokale geschiedenis staat ter beschikking.

Het is de ambitie om het gemeentearchief Zedelgem uit te bouwen tot een volwaardig lokaal-historisch documentatiecentrum, waarin alle aspecten van het plaatselijke leven aan bod komen.

Dienstverlening

Ben je op zoek naar gegevens uit een ver of nabij verleden of ben je geïnteresseerd in plaatselijke geschiedenis? Maak je een stamboom of wil je je familiegeschiedenis schrijven? Wil je een bouwvergunning of bouwplan raadplegen? Maak je een eindwerk of doe je aan wetenschappelijk onderzoek? Zoek je oude foto's van je straat of wijk? Hiervoor kan je terecht in het archief.

De leeszaal is vrij toegankelijk voor iedereen. Wij trachten je zo goed mogelijk bij je archiefonderzoek te oriënteren. Je kan ook schriftelijk, telefonisch of via e-mail inlichtingen vragen.

Raadplegen van documenten kan enkel ter plaatse. Archiefdocumenten zijn uniek en onvervangbaar en worden daarom niet uitgeleend. Er zijn wel kopieën verkrijgbaar aan 0,05 EUR/blz. (A4). Om de originele documenten te beschermen, kunnen de registers van de burgerlijke stand en de bevolking enkel ingekeken worden op computer. Alle registers zijn ingescand en zijn op een vlotte manier raadpleegbaar.

De meeste documenten ouder dan 20 jaar zijn openbaar. Archiefstukken die persoonlijke gegevens bevatten (vb. registers van de burgerlijke stand), kunnen pas na 100 jaar worden geraadpleegd. Voor het hedendaags archief jonger dan 20 jaar is het gemeentelijke leeszaalreglement van toepassing. Dit reglement is steeds ter inzage.

De collectie van het archief is gedeeltelijk ontsloten via https://probat.west-vlaanderen.be/

Archief van de vroeger zelfstandige deelgemeenten (begin 19de eeuw - 1976)

 • (Aartrijke - Loppem - Veldegem - Zedelgem)

Archief van de fusiegemeente Zedelgem (1977 tot nu)

Registers van de burgerlijke stand  (vanaf 1796)

Oudere parochieregisters zijn te consulteren op microfilm in het Rijksarchief in Brugge (Predikherenrei 4A, 8000 Brugge - http://www.arch.be).
Op www.vrijwilligersrab.be vind je ook een database met de belangrijkste gegevens uit die parochieregisters.

Particuliere archieven

 • fonds Vyncke
 • archief van drukkerij Ildephonse Deketelaere
 • archief van drukkerij Coeman

Verenigingsarchieven

 • Davidsfonds Loppem
 • Verenigde Kwekers Aartrijke
 • Aartrijke Sportief
 • Kunst en Vermaak Zedelgem
 • Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Zedelgem
 • KSA Sint-Paulus Loppem
 • Chiro Sint-Xaveer Zedelgem

Documentaire verzamelingen

 • oude foto's en prentbriefkaarten
 • historisch-topografische kaarten
 • affiches
 • bidprentjes en rouwbrieven
 • genealogische verzameling van de heemkundige kring ‘Ambacht Aertrycke’
 • Boschvogelverzameling
 • POW en Vloethemveld

Bibliotheek (40 tijdschriften, 2.200 boeken)

Vragen? Contacteer ons