Terreinwerken inrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid langs de autosnelweg.

Terreinwerken inrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid

10 april 2020

In de tweede helft van april start aannemer Norré-Behaegel in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij met een reeks terreinwerken in Torhout, Zedelgem, Oostkamp en Wingene. Alle geplande werken maken deel uit van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid. Concreet wordt er gezorgd voor betere fiets- en wandelverbindingen en veilige kruispunten, krijgt water uit de beken meer ruimte om overstromingen tegen te gaan en wordt op een aantal plaatsen voor een groenere omgeving gezorgd.

Wat voor Zedelgem?

Vanaf 9 juni 2020 start de VLM met werken aan de brug in de Korenbloemstraat over de E403. Veel fietsers gebruiken deze brug om de E403 te kruisen. Tijdens de werken wordt er een gescheiden fietspad en nieuwe openbare verlichting op de brug voorzien. Het brugdek en de taluds van de brughelling worden daarvoor aangepast. Op het brugdek wordt de onderhoudsstrook tussen de leuning en de rijbaan aan weerszijde verbreed om dienst te doen als fietspad. De taluds van de brughelling worden steiler gemaakt en verstevigd zodat er ruimte ontstaat voor de aanleg van een fietspad aan weerszijde van de rijweg (zie werfinfobord als bijlage voor visualisatie).
De gemeente Zedelgem investeert 30.000 euro in dit project.
Tijdens de werken hebben fietsers doorgang, gemotoriseerd verkeer moet de omleiding volgen.

Meer info

Documenten