Speelzonebeleid: werk mee aan het speelpleintje van jouw dromen

Onze gemeente telt een 20-tal buurtspeelpleintjes en 2 skateparken. Veel van die pleintjes zijn aan een grondige heropfrissing en een herinrichting toe.

De jeugddienst en de regie kinderzorg hebben de handen in elkaar geslagen om, samen met Kind & Samenleving, een speelbeleidsplan op te maken. We werken samen met kinderen, jongeren, ouders, scholen en andere partners in onze gemeente om acties uit te werken. Deze acties zijn gericht op het verbeteren van speelkansen voor kinderen en jongeren.

 

Bevraging en participatie

Bij de kinderen en jongeren gaan we na hoe ze de ruimte beleven. Bij de ouders gaan we na wat hun mogelijkheden en wensen in hun buurt zijn. Op basis daarvan ontwikkelen we samen met hen acties en zoeken we samen naar oplossingen.

Surf naar de infopagina 'Speelzonebeleid', daar vind je alle info terug. Hier kan je ook zelf je stem laten gelden! Nog tot en met 1 juni 2022 kan je de bevraging invullen.