Speelzonebeleid

Onze gemeente telt een 20-tal buurtspeelpleintjes en 2 skateparken. Veel van die pleintjes zijn aan een grondige heropfrissing en een herinrichting toe. De jeugddienst, dienst ruimte en de regie kinderzorg hebben de handen in elkaar geslagen om samen met Kind & Samenleving een speelbeleidsplan op te maken.

We werken samen met kinderen, jongeren, ouders, scholen en andere partners in onze gemeente om acties uit te werken. Deze acties zijn gericht op het verbeteren van speelkansen van kinderen en jongeren.

Op basis van verschillende inspraakmogelijkheden maken we een analyse van de publieke ruimte in de gemeente. Bij de kinderen en jongeren gaan we na hoe ze de ruimte beleven. Bij de ouders gaan we na wat hun mogelijkheden en wensen in hun buurt zijn. Op basis daarvan ontwikkelen we samen met hen acties en zoeken we samen naar oplossingen.

Op deze pagina vind je alle info terug over het opmaken van dit beleidsplan.

De bevragingsronde is afgelopen.

Er zijn in totaal 188 formulieren van kinderen ingevuld, 30 formulieren van tieners en 307 formulieren van ouders. We werken momenteel volop aan de verwerking hiervan.