Nazorgmaatregelen bij opnieuw gebruiken leidingwater

--- UPDATE door De Watergroep wat betreft het leidingwater voor de cluster Sint-Laurentiusstraat ---
(voor de inwoners van HamersveldePierlapont (nrs. 1 t.e.m. 53), HaveskerkeBaron De Crombrughestraat geldt het kookadvies nog steeds)

De Watergroep is, na overleg met de bevoegde diensten Volksgezondheid en Leefmilieu van de Vlaamse Overheid, blij u te kunnen melden dat uw leidingwater terug geschikt is voor alle gebruik, zonder het vooraf te koken.

Uit verschillende analyses blijkt dat een goede kwaliteit van het leidingwater opnieuw gegarandeerd kan worden. Wij zouden u willen vragen om – vóór gebruik van het leidingwater – volgende nazorgmaatregelen uit te voeren:

  • Zet alle kranen in uw woning of handelspand volledig open en laat het leidingwater gedurende minstens 2 minuten lopen. Op deze manier wordt alle stilstaand water in de leidingen vervangen.
  • Reinig en spoel apparaten die rechtstreeks op de binnenleidingen zijn aangesloten zoals ontharder, koffiemachine, drankautomaat, drinkwaterfonteintje ... Volg voor de reiniging de instructies van het betrokken apparaat. Indien u een ontharder heeft, dient u ook het zout in het voorraadvat te vervangen.
  • Reinig of vervang eventuele filters in toestellen die werken met leidingwater.
  • Laat uw afwasmachine 1x draaien op de warmste stand.
  • Warmwaterboiler:
    - Indien u het warme water bent blijven gebruiken, hoeft u niets te doen.
    - Zoniet dient u uw warmwaterboiler gedurende 1 dag in te stellen op de warmste stand.

De Watergroep zal de komende periode de drinkwaterkwaliteit nauwgezet blijven opvolgen in het gebied. Er zal de komende periode nog een kleine chloordosering worden aangehouden, om zo een blijvende desinfectie in het distributienet te handhaven. Het chloorgehalte in het leidingwater wordt onder de norm van de drinkwaterreglementering gehouden en houdt geen risico in voor de gezondheid.

Voor meer informatie kan u onze wachtdienst bereiken via tel. 02 238 96 99.
Tijdens de kantooruren kan u op ditzelfde nummer onze kwaliteitsdienst contacteren via optie 3 Kwaliteitsdienst => postcode inbrengen => bevestig met nr. 1 => optie 1 voor kwaliteit.