Mobitwin centrale

Heel wat mensen hebben problemen om zich te verplaatsen en kunnen geen gebruik maken van een geschikt of betaalbaar vervoermiddel. Voor deze mensen werd in 1999 de Mobitwin centrale opgericht, voorheen Minder Mobielen Centrale (MMC) .

De Mobitwin centrale is niet bedoeld als ziekenvervoer, maar kan je op weekdagen eenmalig of op regelmatige tijdstippen vervoeren voor allerhande activiteiten: om boodschappen te doen, kennissen of familie bezoeken, een afspraak bij de dokter …

Rolstoelgebruikers die geen gebruik kunnen maken van een gewone personenwagen, kunnen, tegen dezelfde voorwaarden, vervoerd worden met onze liftbus.

Je betaalt per kalenderjaar 12 EUR lidgeld aan de Mobitwin Centrale. Elke inwonende persoon die ook lid wenst te worden betaalt nog 6 EUR per kalenderjaar.

Er wordt een vergoeding per kilometer aangerekend. Dit is het wettelijk tarief vastgesteld voor overheidspersoneel. We houden rekening met de eerste twee cijfers na de komma (indexering in juli). Het tarief kun je steeds bevragen in het dienstencentrum.

Voorwaarden om lid te worden van de Mobitwin centrale:

  • Inwoner zijn van de gemeente Zedelgem
  • Zich moeilijk kunnen verplaatsen
  • Voor het af te leggen traject geen openbaar vervoer voor handen hebben of niet in de mogelijkheid zijn er gebruik van te maken
  • Een inkomen hebben van maximum tweemaal het leefloon
  • Er geldt geen leeftijdsvoorwaarde.

Vragen? Contacteer ons