Milieuhinder

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat ontstaat door verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht ...

Nogal wat factoren, zowel objectieve als subjectieve, zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten, de waardedaling van woningen of aantasting van materiële goederen.

In vele gevallen kan je er zelf niet veel aan doen, maar het is belangrijk dat de veroorzaker zich bewust is van de problematiek. Soms bestaan er regels over dergelijke hinder, maar niet alles kan gereglementeerd worden.

 

Klachten of meldingen?

Wanneer je iets verdachts ziet of je bent slachtoffer/getuige van een milieumisdrijf, bel het nummer 101 voor dringende politiehulp.

Voor niet-dringende klachten/meldingen inzake milieu kan je terecht bij:

 • De milieudienst van de gemeente Zedelgem: neem tijdens de kantooruren telefonisch contact met 050 288 225 of mail naar milieu@zedelgem.be.
 • Politiezone Het Houtsche: maak een online afspraak via de website, neem tijdens de kantooruren telefonisch contact met 050 252 643 of mail naar PZ.Houtsche.celomgeving@police.belgium.eu.

Vormen van milieuhinder

Lichthinder

Geluidsoverlast

Geurhinder

Als mensen een geur als onaangenaam ervaren of als schadelijk beoordelen, kunnen we spreken van geurhinder of stank. Geurhinder of stank is meestal niet zozeer bedreigend voor de gezondheid of verstorend voor ecosystemen, maar tast wel het welzijn van de mens aan. Het heeft dus een negatieve invloed op de kwaliteit van het leven, zowel psychisch als fysiek. Een hindergevoel gaat vaak samen met een gevoel van onrust, bijvoorbeeld over de mogelijke giftigheid van een geur (psychische factor). In periodes met ernstige geurhinder kan er zelfs sprake zijn van hoofdpijn, slapeloosheid of ademhalingsproblemen (fysieke factor).

Verkeer en vervoer

De uitlaatgassen van auto’s en bussen hebben een grote impact op ons leefmilieu. Het wegverkeer is niet alleen de belangrijkste lawaaibron en een grote bron van lichtvervuiling, het verkeer veroorzaakt ook geurhinder. Op verschillende manieren kan je deze negatieve effecten zelf beperken. De manier waarop je je verplaatst, de milieuvriendelijkheid van je auto en ook je rijgedrag bepalen mee de mate van vervuiling die jouw wagen veroorzaakt.

 • Kies voor een milieuvriendelijke wagen
 • Laat je auto wat vaker thuis en ga te voet of met de fiets
 • Gebruik het openbaar vervoer
 • Probeer te carpoolen
 • Rijd rustig, dat is niet alleen veiliger maar ook zuiniger

Stoken

Een hout- of kolenkachel en een open haard in huis zijn gezellig en lijken onschuldig, maar kunnen een bron van luchtvervuiling zijn indien de verbranding onvolledig is, als gevolg van een te lage verbrandingstemperatuur of een gebrek aan zuurstof. De belangrijkste vervuilende stoffen die bij het stoken van hout vrijkomen zijn koolmonoxide en koolwaterstoffen, waaronder PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Ook ontstaan zeer giftige dioxines. Op de juiste manier stoken is dus zeer belangrijk voor je gezondheid en het bespaart jou en je buren veel rook- en geurhinder.

Het is meestal een kleine moeite om je vuur veilig en milieuvriendelijk te houden:

 • Kies een kachel die past bij de ruimte die je wilt verwarmen
 • Gebruik de juiste brandstof: geen vochtig of behandeld hout, geen afval, geen plastiek en geen krantenpapier
 • Let er op dat je schoorsteen goed trekt
 • Houd het weer in het oog. Bij windstil of mistig weer trekt je schoorsteen niet optimaal zodat jouw vuur meer rook en schadelijke stoffen produceert
 • Laat je verwarmingsinstallatie en schoorsteen jaarlijks nakijken
 • Ventileer de ruimte waar de haard of kachel staat
 • Smoor het vuur niet (= zuurstoftoevoer belemmeren)
 • Meer informatie vind je op https://www.lne.be/stook-slim

Afvalverbranding

Als we zelf afval verbranden in de open lucht, komen een pak schadelijke stoffen vrij, die tal van gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarnaast bezorgen we met ons vuurtje ook onszelf en onze buren heel wat narigheid. Onze vuurtjes verspreiden smerige, stinkende lucht, die allesbehalve aangenaam is voor omwonenden en voorbijgangers. Vuurtjes stoken in de tuin getuigt van weinig burgerzin en weinig respect voor anderen. Politie- en afvaldiensten treden dan ook steeds vaker hard op tegen dergelijke praktijken. Illegaal afval verbranden kan je dus duur te staan komen.

 • Sorteer afval. Het meeste afval kan je kwijt via de gebruikelijke inzamelmethodes of kan je naar het containerpark brengen  
 • Voorkom afval: kies o.a. voor herbruikbare verpakkingen en retourflessen. Groenafval kan je composteren
 • Breng wat herbruikbaar is naar de kring(loop)winkel
 • Bepaalde afvalfracties kan je teruggeven aan de verkoper bij aankoop van een nieuw exemplaar, bijvoorbeeld AEEA, geneesmiddelen, voertuigwrakken
 • Thuiscomposteren blijft een uiterst milieuvriendelijke manier van afval verwerken.  Zorg wel dat je het op de correcte manier doet om geen geurhinder te creëren. Meer informatie via www.vlaco.be