Geluidsoverlast

Geluidsoverlast is een vorm van milieuhinder. Voor milieuklachten kan je 24/24 uur terecht bij het centraal meldpunt ( tel. 050/82.08.00). Op afspraak kunt u uw melding ook indienen bij de milieudienst.

Geluidshinder is een belangrijk probleem dat de levenskwaliteit van de mens sterk vermindert. Geluidsoverlast kan leiden tot een aantal gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress en oververmoeidheid. De gevoeligheid voor bepaalde geluiden verschilt van mens tot mens. Wat voor de één een hinderlijk geluid kan zijn, valt de ander nauwelijks op. Lawaai van buren is, na wegverkeerslawaai, de meest voorkomende vorm van geluidshinder.

Enkele nuttige tips

  • Hou niet alleen rekening met de sterkte van het lawaai, maar ook met de tijdsduur en het tijdstip waarop je luidruchtige activiteiten uitvoert. Wat om 8 uur tijdens de week niet stoort, zal misschien wel hinderlijk zijn op zondag of tijdens het middagdutje van kleine kinderen.
  • Muziek is voor velen ontspanning, maar kan ook een bron van ergernis zijn. Draai of speel je muziek op een aanvaardbaar tijdstip, en niet te hard. Dit geldt zeker voor buiten, maar ook binnenshuis kan je muziek de buren hinderen.
  • Bij bepaalde klussen zoals timmeren, boren, gras maaien of bomen snoeien is lawaai onvermijdelijk. Probeer de overlast zoveel mogelijk te beperken door dit op redelijke tijdstippen te doen of door hierover goede afspraken te maken met je buren.
  • Bij de aanschaf van doe-het-zelf-gereedschap kan je letten op de geluidsoverlast die het apparaat veroorzaakt. Van veel gereedschap moeten fabrikanten via een nieuw etiket vermelden hoeveel geluid het maakt.
  • Wees verdraagzaam voor elkaar en toon begrip als je buren door omstandigheden tijdelijk wat luidruchtig zijn. Probeer altijd eerst te praten met je buur. Nodig hem of haar uit voor een tas koffie en bespreek het probleem. Misschien kom je samen tot een oplossing. Een klacht indienen moet enkel als noodoplossing worden gezien. Als je samen met de buren de praktische tips toepast, kan de hinder in de meeste gevallen tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht worden.