Landbouwschade

Land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden, zoals onweer, hagel, overstroming uitzonderlijke droogte, overvloedige regenval buitengewone schade hebben aan hun teelten kunnen een beroep doen op de schattingscommissie.

Onder impuls van de provincie is in elke gemeente een landbouwaanspreekpunt aangeduid. In Zedelgem wordt deze taak opgenomen door de milieu-ambtenaar. Eén van de taken in dit kader is de bijeenroeping van de schattingscommissie voor vaststelling van schade aan teelten.Deze vaststelling is een belangrijke stap in het eventueel bekomen van een vergoeding, indien de overmacht als landbouwramp wordt erkend.

Procedure

De ondernemer moet tijdig het correct ingevulde aanvraagformulier indienen bij het gemeentebestuur. De schattingscommissie doet dan een officiële vaststelling van de getroffenen schade op twee verschillende tijdstippen.

De schattingscommissie heeft uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

Samenstelling

De schattingscommissie is samengesteld uit :

  • de burgemeester of zijn afgevaardigde
  • de gewestingenieur van de administratie Landbouw en visserij
  • de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der Directe Belastingen
  • expert-landbouwers