Klimaatplan

Iedereen is ondertussen op de hoogte van de dreigende klimaatverandering en bijhorende effecten indien niet dringend actie ondernomen wordt. Meer extreme temperaturen en weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel, smeltende ijskappen, uitputting van het grondwater, extreem veel of net te weinig neerslag, verstoring van de natuur …

Gemeenten spelen een cruciale rol in het klimaat- en energiebeleid

Maar liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot houdt verband met stedelijke activiteiten, en CO2 is met voorsprong het belangrijkste broeikasgas. Vooral gebouwen, transport en industrie zijn verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot.  

Het Burgemeestersconvenant of Covenant of Mayors (CoM) is een Europees initiatief waarin steden en gemeenten zich vrijwillig engageren om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen tov 2011. De gemeenten doen dit door in te zetten op een verhoogde energie-efficiëntie en door te investeren in hernieuwbare energie.

Via gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 april 2015 besliste de gemeente Zedelgem om deel te nemen aan dit CoM. De ondertekening gebeurde op 3 juni 2015 in een groep met 9 aangrenzende gemeenten, zijnde Blankenberge, Knokke-Heist, Zuienkerke, Jabbeke, Torhout, Oostkamp, Damme en Beernem.  De groep neemt deel onder de naam “Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen”.

Over heel West-Vlaanderen tekenden intussen 48 steden en gemeenten in op het convenant. Dit betekent 75%.

Bindend engagement

Het engagement is niet vrijblijvend. Intekenen op het convenant legt aan de groep een doelstelling op, namelijk het realiseren van 20% reductie van CO2 uitstoot op het gezamenlijk grondgebied. Dit streefdoel moet zorgen voor een extra stimulans om acties te ondernemen. Het doel is haalbaar maar vraagt de nodige investeringen en bereidwilligheid van de gemeente en van haar inwoners.

De maatregelen moeten vooral genomen worden op volgende gebieden:

  • Duurzaam bouwen
  • Mobiliteit
  • Hernieuwbare energie
  • Rationeel energieverbruik
  • Natuur en landbouw
  • Duurzame consumptie en afvalbeleid
  • Ruimtelijke planning

Inzetten op energie en klimaat helpt de klimaatopwarming tegen te houden, en zorgt daarnaast voor een gezondere leefomgeving. Maar het levert ook extra jobs, een lagere energiefactuur en verminderde afhankelijkheid van fossiele (en uitputbare ) brandstoffen op.

Sinds de ondertekening van het klimaatplan werden volgende maatregelen al ingevoerd:

  • Het doven van de openbare verlichting op weloverwogen momenten 
  • Het aanstellen van een energiecoach waarop alle inwoners een beroep kunnen doen voor advies bij het plaatsen van isolatie in de woning 

Er komen steeds nieuwe acties bij.