Informatie doven openbare verlichting

Sedert de zomer van 2017 wordt de openbare verlichting in Zedelgem gedoofd op weloverwogen momenten. De aanpak hiervoor is zeer doordacht gebeurd en de nodige verkeersveiligheidsmaatregelen werden getroffen.

De lichten zijn gedoofd in de verkeersluwe momenten zijnde van 23.30-4.30 u en niet op vrijdag en zaterdag.

De actie kadert in de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en het opstellen van het klimaatactieplan. Zedelgem ondertekende dit engagement in groep met 8 buurgemeenten. Concreet betekent dit dat de CO2 uitstoot met 20% moet verminderen tegen 2020.

Begin april 2017 werd hiervoor in alle zedelgemse bussen een brochure bedeeld.