Hoe aangifte doen van waterellende en schadevergoeding aanvragen?

Procedure voor de erkenning van een weersverschijnsel als ramp

Als je schade hebt geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel, dan kan je dat uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. 

Burgemeester Annick Vermeulen en schepen waterbeheersing Peter Haesaert: “Als gemeente willen we onze burgers, particulieren en bedrijven  informeren dat dit niet hetzelfde is als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent. Dus moeten we als gemeente eerst in aanmerking komen om als ramp erkend te worden en daarom is het zo belangrijk dat inwoners die schade geleden hebben door de waterellende aangifte doen van deze schade want het is pas na een erkenning als ramp dat burgers effectief een schadevergoeding kunnen aanvragen bij het rampenfonds.” 

Schade melden om het schadelijk weersfenomeen te laten erkennen als ramp

Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds. Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen. Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.

Je meldt jouw schade het best via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit heeft volgende voordelen:

  • je hebt de garantie dat jouw melding correct en tijdig werd ingediend;
  • je ontvangt een ontvangstbevestiging en een persoonlijk meldingsnummer;
  • je ontvangt na de eventuele erkenning als ramp automatisch een melding dat jouw schade (al dan niet) gelegen is in een als ramp erkende gemeente en dat je eventueel een aanvraag voor een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds kunt indienen via het e-loket;
  • de informatie die via het e-loket gevraagd wordt volstaat om jouw melding correct te verrichten. Je hoeft geen bijlagen toe te voegen aan je melding.

Aanvraag schadevergoeding

Bovenstaande schademelding is nog geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen. Een aanvraagdossier tot schadevergoeding kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp. een aanvraag indienen voor een schadevergoeding nadat een schadelijk weersfenomeen erkend werd als ramp kun je zo doen:

Niet alle materiële schade na een natuurramp komt in aanmerking voor een schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds. De voorwaarden vind je terug op volgende webpagina: https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/voorwaarden-schadevergoeding-vlaams-rampenfonds     

Landbouwschade

Landbouwschade valt ook onder de bevoegdheid van het VRF. Om een tegemoetkoming voor landbouwschade te kunnen aanvragen, is het bij sommige weerschijnsels vereist dat een brede weersverzekering afgesloten is. Meer informatie vind je op https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/overgangsperiode-schade-aan-teelten-en-niet-binnengehaalde-oogsten 

Alle info en nuttige links terug te vinden op de website van gemeente Zedelgem:
https://www.zedelgem.be/procedure-voor-de-erkenning-van-een-weersverschijnsel-als-ramp
https://www.zedelgem.be/wateroverlast