Het dienstencentrum waar de activiteiten heropgestart kunnen worden.

Heropstart activiteiten in de dienstencentra n.a.v. versoepelde maatregelen corona

17 juni 2020

Vanaf 22 mei kunnen onze LDC’s (lokale dienstencentra) De Braambeier, Jonkhove en De Pasterelle opnieuw een groter aanbod dienstverlening en activiteiten aanbieden! Zo zijn gebruikers van de dienstencentra er terug welkom om een warme maaltijd te nuttigen. Dit betekent echter niet dat er terug vrije toegang is.  Gebruikers van de dienstencentra behoren immers tot de meest kwetsbare doelgroep. Daarom ook dat de volledige openstelling van onze dienstencentra langer op zich laat wachten dan andere afbouwplannen in de corona-exitstrategie.

Controleerbaarheid en alles op afspraak

In deze fase van versoepelingen met betrekking tot de dienstencentra is het opnieuw mogelijk om activiteiten en dienstverlening op te starten, maar wordt de nadruk gelegd op een hoge vorm van controleerbaarheid. Het is dus niet mogelijk om vrij langs te komen in het dienstencentrum, alles verloopt via afspraak, ook het bezoek aan de cafetaria!
 

Op te volgen corona-maatregelen

Kom op afspraak en na voorinschrijving naar je lokaal dienstencentrum en hou je  ALTIJD aan volgende voorschriften:

 • Inschrijven voor de activiteiten en/of dienstverlening is verplicht
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en buitengaan
 • Volg de aangeduide looprichting 
 • Hou 1,5 meter afstand ten opzichte van andere mensen,  bezoekers en personeel 
 • Draag een mondmasker bij het binnenkomen en buitengaan van het gebouw, toiletbezoek, bij het maken van een afspraak aan het onthaal... kortom, als je er rondloopt en wanneer je de  afstand van 1,5 meter niet kan bewaren
 • Was je handen na elk toiletbezoek
 • Respecteer een goede hand- , hoest- en nieshygiëne: hoest of nies in een papieren zakdoek of in je elleboog bij gebrek aan zakdoek, gooi papieren zakdoeken altijd in de vuilnismand en ontsmet je handen daarna.
 • Gebruikers krijgen de mogelijkheid om aan de in- en uitgang van het dienstencentrum hun wandelstok of rollator te ontsmetten met wegwerp-ontsmettingsdoekjes. Deze staan ter beschikking bij de automaat die ontsmettingsgel aanbiedt.

Bubbels

De regels voor het uitbreiden naar een bubbel van 10 personen, die wekelijks kan wisselen, zijn van toepassing: personen die samen zitten tijdens het middagmaal, doen dit ook tijdens een activiteit of tijdens het vervoer met de ophaaldienst. Wisselen tussen bubbels in de loop van de week is bijgevolg niet mogelijk.
 

Activiteiten opgestart met ingang van 22 juni 2020

Maaltijden en cafetaria 

 • Vooraf reserveren is verplicht, zelfs voor een bezoek aan de cafetaria.
 • Voor de maaltijden worden uren gehanteerd: gebruikers komen tussen 11.30 en 13.00 u. langs om hun maaltijd te benutten. Op dat moment zal er geen enkele andere activiteit plaatsvinden in de cafetaria. 
 • Gebruikers beslissen zelf met wie ze een bubbel vormen. De verantwoordelijkheid hieromtrent ligt bij de gebruiker zelf. Bij het reserveren voor een maaltijd, cafetaria of activiteit, zal er door het personeel bevraagd worden of de gebruiker alleen wenst te zitten of een bubbel wenst te vormen met andere mensen.
 • De cafetaria wordt zodanig ingericht dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gegarandeerd is. 
 • Gebruikers krijgen een plaats aangewezen door de medewerkers van het dienstencentrum. Bij het binnenkomen in de cafetaria moeten ze wachten aan het bord, waarna ze opgehaald worden door een medewerker.
 • Er kunnen max. 10 personen aan één tafel plaatsnemen.  
 • Er wordt steeds bediend aan tafel. Zelfbediening of bediening aan de bar is niet mogelijk. 
 • Betalen gebeurt aan de bar op een aangeduide plaats. Er wordt bij voorkeur contactloos betaald. Er worden stokjes en ontsmettingsgel ter beschikking gesteld bij het betalen. 

Ophaaldienst 

Gebruikers van het dienstencentrum die zich moeilijk kunnen verplaatsen en zich inschrijven voor een activiteit of maaltijd, kunnen gebruik maken van de ophaaldienst. De chauffeur en gebruikers dragen steeds een mondmasker in de wagen en houden 1,5 meter afstand van elkaar. Bij voorkeur neemt de gebruiker dus plaats op de achterbank. 

Activiteitenkalender vanaf 1 juli 2020  

 Vanaf 1 juli organiseren dienstencentra De Braambeier en Jonkhove minimum één activiteit per dag. Er worden laagdrempelige en gevarieerde activiteiten aangeboden, op maat van de gebruikers en volgens beschikbaarheid van de lokalen. Dit omdat er veel voorzorgsmaatregelen in acht moeten worden genomen, zoals het reinigen van de ruimtes na elk gebruik ervan.
Er kunnen groepsactiviteiten georganiseerd worden met een maximum van 20 deelnemers, lesgever inbegrepen! Dit kan uiteraard bij verdere versoepelingen wijzigen.

Als bijlage vind je het activiteitenaanbod terug per dag en uur!

Naast het fysieke aanbod, wordt het activiteitenaanbod aan huis verder behouden. Alle vaste gebruikers van de dienstencentra, die er voor kiezen om nog niet deel te nemen aan een activiteit, worden verder wekelijks opgebeld. Ook de vervolggesprekken voor de 80 plussers gaan verder door.

Reserveren en inschrijven

Reserveren en inschrijven voor een maaltijd of voor een activiteit  kan terug in alle dienstencentra.

De Braambeier
Loppemsestraat 14A
8210 Zedelgem
050 25 22 40
de.braambeier@zedelgem.be

Jonkhove
Aartrijksestraat 9
8211 Aartrijke
050 25 01 31
jonkhove@zedelgem.be

De Pasterelle
Ieperweg 11
8210 Loppem
050 25 01 37
de.pasterelle@zedelgem.be
 

Verhuur zalen voor organisatie activiteiten terug mogelijk vanaf 1 juli 2020

Verenigingen of organisaties die terug gebruik willen maken van de zalen en infrastructuur van de dienstencentra om er hun activiteiten te laten doorgaan, kunnen dit doen onder de voorwaarden en richtlijnen van toepassing op het huren van gemeentelijke accommodatie in alle gemeentelijke locaties. Hierbij is de huurder verantwoordelijk voor het opvolgen van de veiligheidsvoorschriften. De dienstencentra zullen de samenwerkende partner (vereniging, organisator...) uitnodigen om in gesprek te gaan over een heropstart van activiteiten in overeenstemming met de voorschriften en info vanuit hun eigen verenigingskoepel of sector.