Dorpsgezichten

Sinds 1999 is de gezellige Loppemse dorpskern beschermd als dorpsgezicht met daarin drie beschermde monumenten: de Sint-Martinuskerk, de pastorie en het grottencomplex (met ijskelder en spiegelvijver) in kasteelpark Ter Mote.

Verder bestaat de dorpskern voornamelijk uit eenvoudige 19de-eeuwse dorpsbebouwing.

Ten westen wordt de dorpskom afgesloten door een groene zone gevormd door de kasteelsite ter Mote. Ten zuidoosten van de dorpskern langsheen de Rijselsestraat bevindt zich de historische site, het hof van Steelant, vanaf de 13de eeuw bewoond door de heren van Loppem.

Vragen? Contacteer ons