Cultuurraad

De cultuurraad is een cruciaal orgaan in de gemeentelijke basisdemocratie (participatie), een orgaan waar samen met het bestuur en de cultuurambtenaren wordt nagedacht over het cultuurbeleid in de gemeente en waar de beleidslijnen worden uitgetekend.

De cultuurraad is evenwichtig samengesteld uit mensen die verschillende cultuursectoren vertegenwoordigen (bv. beeldende kunst, erfgoed, toerisme, podiumkunst, vrijetijdsverenigingen …).  Er wordt ook rekening gehouden met de verplichtingen rond de man/vrouw-verhouding en de mogelijke soorten leden (vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen/culturele organisaties en deskundigen).
De cultuurraad wordt bijgestaan door sectorspecifieke, thematische of projectmatige werkgroepen, bv. de werkgroep erfgoed. 

Verenigingen die geen lid zijn van de cultuurraad, kunnen zich laten herkennen. Na erkenning kunnen ze subsidies aanvragen en de gemeentelijke zalen huren aan verenigingstarief.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • Doreen Beuselinck
 • Marie-Jeanne Clarysse
 • Marnix Decloedt
 • Philippe Desoete
 • Noël Van de Putte
 • Carine Vankeirsbilck
 • Dries Masschaele
 • Johan Verplancke
 • Linda Bonte

Waarnemende leden

 • Charlotte Vermeulen (schepen van cultuur)
 • Sofie Hedebouw (beleidscoördinator bibliotheek, cultuur en erfgoed)
 • Ebert Nollet (Deskundige culturele publiekswerking)

Werkgroepen

Volgende werkgroepen zijn actief:

 • werkgroep bibliotheek en gemeenschapscentrum
 • werkgroep beeldende kunst
 • werkgroep toerisme
 • werkgroep erfgoed
 • werkgroep programmering