Zwerfkattenbeleid

Samenwerking met dierenopvangcentrum Blauwe Kruis Brugge
De gemeente Zedelgem werkt al sinds 2010 samen met het Blauwe Kruis Brugge. De gemeente heeft een overeenkomst met het dierenopvangcentrum waardoor de inwoners van Zedelgem met zwerfkatten er terecht kunnen. De samenwerking houdt het volgende in:

  • Bij melding staat het Blauwe kruis Brugge in voor het vangen van zwerfkatten. Alle zwerfkatten worden in het dierenasiel getest op ziektes. Zieke zwerfkatten worden geëuthanaseerd. 
  • Gezonde zwerfkatten worden na sterilisatie terug uitgezet op de plaats van herkomst. Op die manier komen er geen nieuwe zwerfkatten bij, maar blijft de zwerfkattenpopulatie wel beperkt, aangezien de katten zich niet meer kunnen voortplanten. 
  • Als de gevangen katten nog domesticeerbaar zijn, worden deze ter adoptie aangeboden door het Blauwe Kruis Brugge.

Chippen katten verplicht
Onder zwerfkatten worden enkel verwilderde katten verstaan. Bij tamme katten wordt gecontroleerd of die gechipt zijn, wat nu reeds verplicht is, en op die manier worden die aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd. Indien ze niet gechipt zijn, worden deze tamme katten in het asiel gehouden en wordt er voor hen een nieuw baasje gezocht.

Bewonersbrieven en samenwerking buren

Bij meldingen van zwerfkatten en vangacties bedeelt de gemeente bewonersbrieven waarin onder andere wordt gevraagd om samen te werken in het belang van zowel de buurtbewoners, de katten als de andere dieren in de omgeving. Op die manier worden ook misverstanden tussen buurtbewoners vermeden en zorgt dit ervoor dat de hele buurt het probleem bespreekt en samen aanpakt.
 

Meldingen van zwerfkatten kunt u doen bij de milieudienst van de gemeente.
Contact met Blauw Kruis Brugge via 050 32 09 66.