Lokale bewoners bij de opening van de sociale kruidenier.

Zedelgem opent de Sociale Kruidenier, een voedselverdeelpunt tegen armoede en sociaal isolement

29 september 2020

Kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het moeilijk heeft

Wie onvoldoende inkomen heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien, rest eigenlijk weinig keuze. Naast de steun van het OCMW kunnen financieel zwakkeren terugvallen op de bedeling van voedselpakketten. De vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen wil een kwaliteitsvol en vooral waardig alternatief bieden voor deze vorm van noodhulp: een voedselverdeelpunt met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen. De organisatie [+Pluspunt] verstrekt in Zedelgem al sinds september 2011 voedselhulp onder de vorm van voedselpakketten. Het Lokaal Bestuur besliste begin 2020 om het voedselverdeelpunt om te vormen naar een Sociale Kruidenier.

Burgemeester Annick Vermeulen: “Een uniek project in het hart van onze gemeente Zedelgem dat volledig kadert in ons sociaal beleid voor een warm Zedelgem. Uniek omwille van verschillende redenen: de locatie, de samenwerking met verschillende partners, en vooral uniek door wat we hier willen realiseren.”

Schepen van sociale zaken Ellen Goes: “Tijdens de verwerking en de distributie van voeding ontstaat er om verschillende redenen vaak een overschot van onverkochte goederen. Hoewel deze goederen vaak weggegooid worden, zijn ze meestal nog perfect geschikt voor consumptie. Daartegenover staat dat iets meer dan 1 op de 10 inwoners van Vlaanderen in een huishouden leeft met een huishoudinkomen onder de Belgische armoededrempel. Dat komt overeen met ongeveer 680.000 personen. Ook in Zedelgem ontsnappen we niet aan deze realiteit en daarom moeten we actie ondernemen!”

Burgemeester Annick Vermeulen: “Het Lokaal Bestuur Zedelgem wil de lokale handelaars van voedingsproducten stimuleren om een samenwerking op te zetten met de Sociale Kruidenier. Samen kunnen we vermijden dat onverkoopbare of onverkochte goederen weggegooid worden en ervoor zorgen dat ze terechtkomen bij de mensen die het nodig hebben.”

Aanbod

In de Sociale Kruidenier Zedelgem is er een ruim aanbod aan droge, ingevroren en verse voeding alsook een mooi aanbod van non-food producten én er is een kinderafdeling met kledij, speelgoed en babymateriaal.

De oorsprong van deze producten is zeer uiteenlopend: Voedselbank van West-Vlaanderen, schenkingen van lokale handelaars, schenkingen uit eigen diensten en van andere lokale initiatieven, eenmalige schenkingen en schenkingen van privé personen.

Afhankelijk van de oorsprong en de aard van deze producten wordt er al dan niet een (beperkte) financiële bijdrage gevraagd of is de afname beperkt in hoeveelheid.
 

Wie kan terecht bij de Sociale Kruidenier

Pluspunt richt zich op mensen met een laag beschikbaar inkomen die hun gewoonlijke verblijfplaats in Zedelgem hebben en die van geen enkele andere organisatie voedselhulp krijgen.

Aanvragen gebeuren altijd bij de gemeentelijke sociale dienst. Wanneer uit onderzoek gebleken is dat iemand voldoet aan de voorwaarden, dan wordt er een winkelpas uitgereikt door de maatschappelijk werker van de Sociale Kruidenier.

Klanten kunnen gebruik maken van een vooraf vastgelegd budget per maand.
 

Koffie en Wifi-ruimte i.s.m vzw Oranje

De Sociale Kruidenier wil eveneens een ontmoetingsplaats zijn. Door de financieel zwakkeren uit hun isolement te halen en begrip te tonen voor hun problematiek vervult de Sociale Kruidenier een maatschappelijke rol en in Zedelgem is de organisatie van een koffie- en Wifi-ruimte ook een initiatief om mensen met een beperking te betrekken.

Schepen Ellen Goes: “De koffie en wifi ruimte werd uitgewerkt in samenwerking met onze partner, VZW Oranje. Want naast mensen in armoede, willen we aandacht besteden aan inclusie van mensen met een beperking. Wij willen ook hen een kwalitatieve taak aanbieden, midden in de maatschappij, met een maatschappelijk doel. Zo worden zij de hulpgever in plaats van de hulpvrager.
Bij de Sociale Kruidenier vinden de mensen ook een luisterend oor, een goed gesprek en bijkomende hulp die hun leven weer op de rails kan zetten. Daarom is er ook een gezellige koffie en Wifi-ruimte voorzien als ontmoetingsplaats, maar waar veel genetwerkt zal worden om mensen sociaal sterker te maken en ze duidelijk te maken dat ze er niet alleen voor staan, het laagdrempelige aspect van dit project is hierbij heel belangrijk.”
 

Openingsuren: Maandag van 14.00 – 17.00 u. en donderdag van 10.00 – 13.00 u.

Sociale Kruidenier [+Pluspunt.] Zedelgem
Sint-Laurentiusstraat 28
8210 Zedelgem
Tel. 050 30 10 60