Het lokaal bestuur met de vlag van Zedelgem.

Zedelgem geeft startschot voor campagne "verbindt, onderneemt, beleeft"

6 juli 2020

Op vrijdag 3 juli 2020 vond een persmoment plaats in het gemeentehuis Zedelgem, waarbij de campagne "Zedelgem verbindt, onderneemt, beleeft" werd voorgesteld. Met deze campagne hoopt de gemeente, samen met de lokale ondernemers en andere belangrijke stakeholders tot een gedragen visie en beleidsplan lokale economie te komen.

Het advies – en communicatiebureau URBAN-IMPACT zal de komende maanden in de gemeente Zedelgem een reeks acties uitrollen. De acties zullen gebeuren onder het motto Zedelgem VERBINDT.ONDERNEEMT.BELEEFT, dat meteen ook het logo van de campagne vormt.

 

Burgemeester Annick Vermeulen: “Om de bruisende lokale economie in stand te houden en te stimuleren wil de gemeente deze optimaliseren waar nodig. Zo is opgenomen in ons meerjarenplan 2020-2025, de aankondiging van deze campagne lokale economie is hier een uitvoering van. Bij het opstellen van het meerjarenplan van onze gemeente bij aanvang van deze nieuwe gemeentelijke legislatuur was natuurlijk nog geen sprake van corona. De coronacrisis heeft voor de lokale economie ook andere acties op de been gebracht, zoals de recent voorgesteld actie Koop Lokaal.”

Schepen van lokale economie Ann Devriendt: “Om een goed beleid lokale economie te kunnen voeren, moet je doelgericht te werk kunnen gaan. Daarvoor hebben we een studiebureau aangesteld, die ons in gans deze campagne zal begeleiden. De studie zal de huidige sterktes, zwaktes, kansen en opportuniteiten van onze lokale economie in kaart brengen. Op basis van de resultaten (van een studie) zullen visie, doelstellingen en acties voor onze dienstverlening lokale economie opgezet worden tijdens deze gemeentelijke legislatuur. De corona-actualiteit heeft inderdaad ook al acties op gang gebracht. Zo activeren we breder de toetreding van de lokale handelaars als deelnemer aan de Zedelgemse cadeaubon .”
 

3 belangrijke acties die de komende maanden ingepland staan:  

  1. JULI/AUGUSTUS: Tijdens deze zomermaanden gaan Stijn De Meurisse en Frederik Serruys van URBAN-IMPACT de baan op om in dialoog te gaan met zoveel mogelijk ondernemers uit Zedelgem. Voeling met lokale verzuchtingen krijgen is een van de doelstellingen van deze rondgang en beide heren zullen de ondernemers terwijl ook een toelichting geven van het doel van dit project.
  2. LANCERING ONDERNEMERSBEVRAGING: Alle ondernemers zullen midden augustus een brief in de bus ontvangen met een uitnodigingslink naar een digitale enquête. De bevraging zal een drietal weken lopen. 
  3. LANCERING INWONERSBEVRAGING: begin september krijgen ook de inwoners van Zedelgem de kans om hun mening en ideeën rond lokale economie in de gemeente te kennen te geven. De bevraging zal een drietal weken lopen. Via digitale kanalen en via communicatietools, die we bij lokale ondernemers zullen plaatsen, roepen we inwoners op om zoveel mogelijk de enquête in te vullen. 

 

Dialoog en interactie centraal

Tijdens de opmaak van het visie- en actieplan lokale economie staan dialoog en interactie met ondernemers en handelaars, maar ook met de burger centraal. 

Logo Zedelgem krijgt campagneslogan

Met de lancering van het project ‘ZEDELGEM – verbindt.onderneemt.beleeft’ voegt de gemeente bewust een drieluik toe aan de bestaande huisstijl:

  1. VERBINDT: verbinden van ondernemers met elkaar, maar ook verbinden van deelgemeenten, klanten...
  2. ONDERNEEMT: Zedelgem is een ondernemende gemeente met een mooie mix aan KMO’s en lokale detailhandel in de verschillende deelkernen, elk met een eigen identiteit
  3. BELEEFT: enerzijds willen we met het startschot van dit traject beleving van lokale handel in Zedelgem nieuw leven inblazen, anderzijds willen we de beleving van de gemeente tout court in de verf zetten. Zedelgem als levendige gemeente waar er dingen te beleven zijn! 

Zedelgem geeft startschot voor campagne "verbindt, onderneemt, beleeft"