Zedelgem geeft 58 laptops aan scholen om in te zetten voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

Het gemeentebestuur van Zedelgem besliste om 58 laptops aan te kopen en deze via de Zedelgemse scholen ter beschikking te stellen aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. De gemeente contacteerde hiervoor alle scholen op haar grondgebied die lager, middelbaar of buitengewoon onderwijs aanbieden om de noden op basis van een sociaal onderzoek discreet te detecteren. Op maandag 23 november 2020 mochten vertegenwoordigers van de lokale schooldirecties de laptops in ontvangst komen nemen op het gemeentehuis van Zedelgem.

“De gemeente wil met dit initiatief kwetsbare gezinnen steunen die de aankoop van een computer niet kunnen veroorloven en tegelijkertijd de IT-knowhow van de scholen aangrijpen om deze laptops pedagogisch in te zetten voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Gemeente Zedelgem werkt nauw samen met de Zedelgemse scholen om kwetsbare gezinnen te flankeren, problemen discreet te detecteren en snel op de bal te spelen.” zeggen schepen van sociale zaken Ellen Goes en burgemeester Annick Vermeulen ook bevoegd voor onderwijs.

Met dit initiatief willen de scholen en de gemeente ook leerachterstand bij de kinderen voorkomen. “Ook het onderwijs digitaliseert steeds meer. Oefeningen voor kinderen en andere schoolcommunicatie gebeuren, zeker in deze corona-tijden, meer en meer digitaal. De laptops zullen dus nuttig kunnen ingezet worden en een meerwaarde zijn voor kinderen die thuis geen laptop hebben want elk kind moet kunnen meestappen in de digitale wereld ongeacht zijn sociaal-economische achtergrond.”  besluiten schepen Ellen Goes en burgemeester bevoegd voor onderwijs Annick Vermeulen.

Gemeente Zedelgem werkt voortdurend op het voorkomen en aanpakken van kinderarmoede vanuit o.a. een flankerend onderwijsbeleid. Personen of gezinnen die problemen ervaren veroorzaakt door de corona crisis of van andere aard, kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het sociaal loket van gemeente Zedelgem op het nummer 050 25 07 74.

 

Aanwezig op de foto namens de Zedelgemse de scholen: Stefaan Vanhollebeke, Spes Nostra en Ilse Decraemer, Zedelgem Dorp