Technische plannetje van de geplande werken

Werken doorsteek Berkenhagestraat

17 mei 2024

Van dinsdag 21 mei tot uiterlijk 7 juni 2024 zal de aannemer van de nutswerken een overkoppeling maken via de Berkenhagestraat. Dit is in opdracht van Fluvius en moet gebeuren voor de aankoppeling van de nieuwe middenspanningsleiding.

De dwarsing van de rijweg zal gefaseerd uitgevoerd worden. Om het verkeer te regelen worden er lichten geplaatst.