Wateroverlast na intense regenbui boven Zedelgem/Loppem: riolen konden water niet slikken, openbare werken op til om situatie te verbeteren!

Op vrijdag 4 juni brak hevig onweer los boven de gemeente Zedelgem en in het bijzonder ging het er heftig aan toe boven deelgemeente Loppem. Op zeer korte tijd viel er een enorme hoeveelheid regenwater die de riolen niet konden slikken. 

Schepen van Openbare Werken Peter Haesaert: “Als gemeente investeren we veel in maatregelen om wateroverlast te voorkomen en streven we ernaar om een duurzame oplossing te bieden zodanig dat bewoners gevrijwaard kunnen blijven van wateroverlast en de ellende die dat met zich meebrengt. Namens het gemeentebestuur wens ik te reageren op de vele berichten van getroffen inwoners die reageerden en beelden deelden op het sociaal media-kanaal Facebook bijvoorbeeld.

Er is bijzonder veel neerslag op een zeer korte tijd gevallen, het was zeer intens en de riolen konden dit niet slikken. Maar we laten de moed niet zakken want er zijn werken aan ons rioleringsstelsel op til om met al dat regenwater beter om te kunnen”.

Herinrichting van het rioleringsstelsel en werken om wateroverlast te verhelpen

Momenteel werkt de gemeente op verschillende projecten om het rioleringsstelsel in Loppem aan te pakken. Een groot deel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, maar de gemeente investeert ook sterk in verschillende projecten samen met de gemeentelijke rioolbeheerder Riopact. “De projecten moeten uitmonden in een herinrichting van het rioleringsstelsel zodat  meer hemelwater gecontroleerd in de waterlopen terechtkomt met extra buffering en infiltratie in de afvoer-grachten.” zegt schepen Peter Haesaert.
 

 • Wijk De Toekomst: De geplande werken concentreren zich in de Bakkershoflaan, Camiel Barbierstraat, Henri Blommelaan en de Rijselsestraat. De riolering en de wegen krijgen er een volledige vernieuwing. Na afronding van deze werken:
  - zullen de rioleringen meer water kunnen bufferen en afvoeren via een gescheiden rioleringsstelsel;
  - zal het regenwater via een afzonderlijke afwaterings- en infiltratiegracht naar de Marsbeek gestuurd worden met daarin een aanzienlijke buffering;
  - zal er door een aangepaste straatinrichting meer water plaatselijk gebufferd en geïnfiltreerd worden, maatregelen die wateroverlast in de wijk moet verhelpen (deze oplossing werd ook al toegepast in het project Pierlapont - Elzenhoek bijvoorbeeld);

  Dit project zit nu in de fase van voorontwerp en de uitvoering ervan wordt volgens de huidige planning verwacht tegen eind 2023, begin 2024.
   

 • Doordat de aanpak hierbij er een is waarbij er minder regenwater in de stroomafwaartse rioleringen terecht zal komen, zal het rioleringsstelsel in de wijk Rietmeers-Kerkhage sneller ontlast kunnen worden en zal ook de rest van het rioleringsstelsel in Loppem minder onder druk komen te staan bij hevige regenbuien.
   
 • Na eerder uitgevoerde plaatselijke verbeteringen aan het rioleringsstelsel van de Spreeuwenweg  voorziet de gemeente ook om het pompstation en het rioleringsstelsel aan te passen nabij het voormalige Maartenshove zodat de riolering in de wijk Spreeuwenweg gravitair(afvoer van regenwater op natuurlijke wijze van hoog naar laag) kan aflopen.

Tot slot wil het gemeentebestuur erop wijzen dat met de maatregelen die genomen zijn en op til staan, Zedelgem alles in het werk stelt om wateroverlast door hevige regenval bij haar inwoners te voorkomen en te beperken. “Als we na uitvoering van de maatregelen tegen regenwateroverlast nog met zo’n intense onweersbuien te maken hebben, dan kunnen we geen 100% garanderen dat overstroming van de riolen niet meer mogelijk is, maar ze zullen wel minder snel volstromen en de situatie zal zeker verbeteren.” besluit schepen Peter Haesaert.