Wacht niet langer om je Mijn VerbouwLening aan te vragen

Wie volgend jaar investeert in een energiezuinige woning vraagt best nu al de Mijn VerbouwLening aan. Je kan nu voordeliger lenen dan volgend jaar.

Via het Energiehuis WVI kan je een Mijn Verbouwlening aanvragen. Dit is een voordelige lening tot 60 000 euro op maximaal 25 jaar om de energieprestatie van een bestaande woning te verbeteren. Bijvoorbeeld met isolatiewerken, met zonnepanelen en/of een warmtepomp.

Op een lening aangevraagd in 2023 betaal je 2,25 procent rente. Die rentevoet blijft gelijk over de volledige looptijd van de lening.

Het Energiehuis rekent geen kosten aan voor het afsluiten van de lening.

Op www.mijnverbouwlening.be lees je wie wel en wie niet kan lenen, voor welke gebouwen en voor welke werken.

Wellicht stijgt de rentevoet in 2024

Na de forse klim van 2022 zijn de rentevoeten op de financiële markten dit jaar nog gestegen. De Euribor op 1 jaar, dat is de rente die banken elkaar aanrekenen, stond in oktober 2023 op bijna 4,2 procent. Als dat zo blijft in december 2023 wordt de rente voor een nieuwe Mijn VerbouwLening volgend jaar 3,25 procent, een vol procent meer dan vandaag.

Helemaal zeker is dat nog niet: de nieuwe rentevoet wordt maar begin 2024 vastgelegd. Maar dat die hoger zal zijn dan vandaag, is wel zo goed als zeker.

Hoe lenen aan 2,25 procent?

Je kan nu nog de lage rente vastklikken. Dat doe je zo:

  • Een Mijn VerbouwLening vraag je aan met een offerte van de werkzaamheden. Je vraagt dus zo snel mogelijk een gedetailleerde offerte aan één of meer aannemers voor de werken van volgend jaar. Daarmee kan je de lening nu al aanvragen aan de 2,25 procent van vandaag.
  • Volgend jaar, als de werken uitgevoerd zijn, bezorg je de factuur aan het Energiehuis WVI. Het geeft niet als die wat hoger of lager uitvalt dan de offerte, de factuur bepaalt het bedrag van de lening, aan de 2,25 procent rente van nu!

Natuurlijk steeds onder de 60 000 euro, en de gefactureerde werken moeten dezelfde zijn als deze op de offerte.

Is je inkomen net te hoog? Misschien kom je in aanmerking in 2024…

Op 1 januari 2024 wordt de inkomensgrens geïndexeerd. 

De inkomensgrens hangt ook af van de grootte van het gezin. Is er begin januari gezinsuitbreiding op komst? Ook dat kan bepalen of je de lening kan krijgen.

Vraag dan wel begin 2024 zo snel mogelijk de lening aan.
De rentevoet voor nieuwe Mijn VerbouwLeningen wordt aangepast, onmiddellijk nadat de nieuwe wettelijke rentevoet verschijnt in het Belgisch Staatsblad. Dit gebeurt normaal in de loop van januari. 

Vermoedelijk kan je begin januari 2024 nog de lening aan 2,25 procent aanvragen.

Lenen voor niet-premiegerechtigd investeringen?

Een lening voor zonnepanelen

De premie van Fluvius voor zonnepanelen loopt af op 31 december 2023. Zonnepanelen gekeurd vanaf 1 januari 2024 geven geen recht meer op een premie. Een Mijn VerbouwLening om zonnepanelen te plaatsen blijft wel mogelijk, ook in 2024. Zonnepanelen blijven een investering die je heel duidelijk terugverdient.

Een lening voor een gascondensatieketel

De Mijn VerbouwPremie voor een gascondensatieketel is gestopt voor facturen vanaf 1 november 2023. Maar als je in de laagste-inkomenscategorie zit volgens de normen van de Mijn Verbouwpremie of als je verhuurt via een sociale woonmaatschappij kan je hiervoor nog altijd een Mijn VerbouwLening krijgen, ook in 2024.

Hoe aanvragen?

Voor een aanvraag van de lening (online, op papier of via mail) kan je terecht bij het Energiehuis wvi: www.wvi.be/mijn-verbouwlening.