Vrijwilligers

Ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding of wil je iets meer betekenen voor de mensen in jouw omgeving? Kom gerust vrijblijvend eens informeren naar de mogelijkheden. Binnen onze verschillende diensten hebben wij steeds nood aan vrijwilligers.

Het vrijwilligerswerk start altijd met een eerste kennismakingsgesprek.

In dit kennismakingsgesprek leert de vrijwilliger de dienst beter kennen en leert de dienst kennismaken met de vrijwilliger. Er wordt gepolst naar de interesses van de vrijwilliger.

Op die manier wordt er gekeken welk vrijwilligerswerk het best bij deze persoon aansluit.

Voor de start van het vrijwilligerswerk dient er steeds een afsprakennota opgemaakt te worden. Deze afsprakennota legt de belangrijkste afspraken tussen de organisatie en de vrijwilliger nog eens vast.

Op die manier kan de vrijwilliger bewijzen dat het wel degelijk om vrijwilligerswerk gaat. Tevens geeft de organisatie hierbij ook te kennen dat de vrijwilliger tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk ook verzekerd is tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade.

Vragen? Contacteer ons