Voorzorgsmaatregel(en) coronavirus: gemeente volgt richtlijnen hogere overheid op en sluit tijdelijk haar dienstencentra

VOLG VERDERE UPDATES OVER DE DIENSTVERLENING VAN DE GEMEENTE VIA DE GROENE CORONA-KNOP OP DE HOMEPAGINA!

 

Verbod op indoorevenementen & activiteiten met meer dan 1.000 bezoekers

Op bevel van de provinciegouverneur verbiedt de gemeente volgende activiteiten:
alle indoorevenementen met meer dan 1.000 bezoekers ongeacht de locatie (gemeentelijke of niet-gemeentelijke locaties) op grondgebied Zedelgem. Deze voorzorgsmaatregel is van toepassing t.e.m. 31 maart 2020.

De hogere overheid verwacht een piek van het aantal corona-besmettingen binnen een drie tot viertal weken. Het is niet ondenkbaar dat er nog meer restricties komen.

Vandaar dat de gemeente Zedelgem organisatoren van activiteiten of evenementen voor grote groepen  aanbeveelt om ernstig te overwegen om activiteiten die binnen de komende weken doorgaan te annuleren. De gemeente zal geen kosten aanrekenen voor annulatie van zalen in gemeentelijke infrastructuur.

Tijdelijke sluiting lokale dienstencentra als voorzorgsmaatregel in de strijd tegen verspreiding coronavirus voor activiteiten voor de doelgroep ouderen en kwetsbaren

Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid en de Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke bevelen de lokale besturen aan om de lokale dienstencentra te sluiten vanaf donderdag 12 maart t.e.m. maandag 13 april 2020. Het Agentschap verstuurde daarover een brief naar alle lokale dienstencentra. De Vlaamse Regering kan initiatieven nemen ter voorkoming van infecties, allergieën of intoxicaties met betrekking tot biotische factoren die een potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid. De lokale dienstencentra organiseren activiteiten voor mobiele ouderen (al dan niet met een beginnende zorgbehoefte). Het risico op besmetting met COVID-19 virus is reëel. De gebruikers zijn kwetsbare ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn.” aldus het schrijven van de Vlaamse Overheid.

De gemeente Zedelgem volgt deze aanbeveling op vanuit haar verantwoordelijkheid voor de gezondheid van haar inwoners. De sluiting heeft betrekking op dienstencentra De Braambeier in Zedelgem-dorp, Jonkhove in Aartrijke en De Pasterelle in Loppem. Concreet betekent dit dat alle activiteiten in de dienstencentra geannuleerd worden, zowel vaste en eigen activiteiten als activiteiten i.s.m. verenigingen voor de doelgroep ouderen en kwetsbaren. Deze voorzorgsmaatregel is van toepassing t.e.m.13 april 2020.

Het personeel van de dienstencentra verwittigt zoveel als mogelijk rechtstreeks de klanten en bezoekers van de dienstencentra en heeft een communicatieplan klaar: zo wordt de sluiting ook geafficheerd en gecommuniceerd op alle sociale mediakanalen van de gemeente en worden er ook flyers verspreid.

De gemeente zal vanzelfsprekend geen kosten aanrekenen voor de annulering van activiteiten in de dienstencentra.

Gemeente waarborgt dienstverlening warme maaltijden voor het publiek van haar dienstencentra

Vanuit de doelstelling om te zorgen voor het (risico-) doelpubliek, ouderen in hoofdzaak, van de Zedelgemse dienstencentra organiseert de gemeente zich om de dienstverlening van warme maaltijden verder te zetten: “We doen dit vanuit de zorg voor mensen die vaak al kwetsbaar zijn en erop ingesteld zijn dat de dienstencentra elke dag een gezonde warme maaltijd aanbieden. Het vergt nu wat reorganisatie, maar ons personeel is hier klaar voor en we willen de mensen niet in de steek laten.” zegt burgemeester Annick Vermeulen.
Tijdens de periode van sluiting kunnen warme maaltijden voor de volgende werkdag gereserveerd worden door voor 16 u. te bellen naar het nummer 050 25 22 40. Maaltijden kunnen elke werkdag afgehaald worden in De Braambeier tussen 11.30 u. en 12.30 u of thuis geleverd worden tussen 11.30 u. en 12.30 u.

Aanbevelingen aan organisatoren van activiteiten en evenementen  voor de doelgroep ouderen en kwetsbaren die doorgaan in andere (gemeentelijke) infrastructuur dan de dienstencentra

De gemeente beveelt initiatiefnemers, die activiteiten voor de doelgroep ouderen en kwetsbaren organiseren op grondgebied Zedelgem in andere gebouwen dan de dienstencentra, aan om dezelfde voorzorgsmaatregel toe te passen en geplande activiteiten te annuleren ongeacht op welke locatie deze doorgaan.  Annulatiekosten voor zalen in gemeentelijke infrastructuur worden niet aangerekend.