Voorstelling nieuwe huisstijl en dienstverlening

Gemeente Zedelgem zet belangrijke stappen in zowel uitstraling als in dienstverlening: met een nieuw logo voor gemeente en OCMW, een gezamenlijk administratief centrum en een vernieuwde website gekoppeld aan online dienstverlening.

Op dinsdag 29 mei werd de nieuwe huisstijl en dienstverlening voorgesteld in het gemeentehuis.

Nieuw logo voor gemeente en OCMW

Gemeente en OCMW Zedelgem hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet richting samenwerking en integratie. Er is een gezamenlijk organisatiemodel uitgetekend en er was de beleidswens om in de toekomst op een uniforme manier, als één organisatie naar buiten te treden onder één vlag … het nieuwe logo voor ‘lokaal bestuur Zedelgem’ dat vanaf juni stapsgewijs zal opduiken in alle communicatiekanalen en in de huisstijl (website, magazine, dienstwagens …).

Het nieuwe logo weerspiegelt volledig waarvoor Zedelgem staat en wil staan. Zedelgem staat voor natuur, maar tegelijk ook voor warm en levendig. Deze kernwaarden zijn het resultaat van een uitgebreide rondvraag bij de inwoners van groot Zedelgem en hebben hun vertaling gekregen in het nieuwe logo met een moderne look and feel.

Het logo van Zedelgem is typografisch opgebouwd. De speelse 'Z' benadrukt het levendige karakter en de afgeronde letters symboliseren de warmte en de gemoedelijkheid van de gemeente. Het hoofdkleur van Zedelgem is een groen verloop dat fris en modern is, maar tegelijk een zekere hartelijkheid en toegankelijkheid uitstraalt. Als kers op de taart benadrukt Zedelgem hiermee haar landelijke karakter en profileert ze zich als groene gemeente met een gevarieerd aanbod aan parken en bossen, dat zich richt op natuurontwikkeling en op talrijke recreatiemogelijkheden voor inwoners en bezoekers.

Naast het typografisch logo heeft Zedelgem ook een beeldmerk. De cirkel rond de Z symboliseert de eenheid tussen de hoofdgemeente en de deelgemeenten en tussen gemeente en OCMW.

Vanaf juli: 1 administratief centrum

Vanaf maandag 2 juli opent het nieuwe administratief centrum voor gemeente en OCMW, gelegen op het Pater Amaat Vynckeplein 1 in Zedelgem, haar deuren.

Tot nu toe waren de diensten van gemeente en OCMW gehuisvest in aparte gebouwen op verschillende locaties. Daarom sloegen de gemeente en het OCMW de handen in elkaar om het bestaande gemeentehuis uit te breiden en te verbouwen tot één volwaardig administratief centrum. De nieuwbouw zorgt ervoor dat de diensten zoveel mogelijk op één locatie huizen: niet alleen de diensten van gemeente en OCMW, ook de onthaaldienst van de politie, het loket van de woonwinkel en het loket van de wijkwerking. De heraanleg van het openbaar domein rondom het administratief centrum zal zorgen dat het geheel naadloos aansluit op de openbare weg, de parking en de ruime groen- en parkomgeving achter het gemeentehuis. Deze herstructurering van de site moet de dorpskern versterken en een aangenaam aanspreekpunt vormen in het centrum van Zedelgem.

Het vernieuwde gebouw heeft een hoge organisatorische kwaliteit enerzijds en een hoge architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit anderzijds. Het moet een voorbeeldfunctie zijn wat toegankelijkheid en flexibiliteit betreft. Voor het personeel is het een aangename en toekomstgerichte werkomgeving.

De totale kostprijs van de ‘vernieuwbouw’ werd geraamd op 2.300.000 EUR, erelonen niet inbegrepen, waarvan ongeveer ruim 1.900.000 EUR voor de nieuwbouw en bijna 400.000 EUR voor de verbouwingen. De effectieve kostprijs bedraagt ruim 2.900.000 euro. De meerkost is vooral toe te schrijven aan wijzigingen aan politielokalen ingevolge nieuwe wetgeving (kogelwerend glas), onverwachte grondmassieven en maatregelen op vlak van brandveiligheid en akoestische plafonds.

Zedelgem gaat voluit voor een verbeterd dienstverleningsconcept

Er is veel meer dan een nieuwbouw en nieuw logo. De afgelopen jaren zette Zedelgem in op een centraal onthaal en themaloketten in het gemeentehuis. Dat concept zorgde voor een verbetering van de dienstverlening aan de burgers en vertaalde zich in een hoge klantentevredenheid, zo bleek uit de inwonersenquête. Toch wil de gemeente kritisch blijven en haar dienstverlening verder professionaliseren. Zedelgem gaat voluit voor een verbeterd dienstverleningsconcept met 2 belangrijke verbeterpunten: werken op afspraak en nieuwe openingsuren.

De gemeente wil komaf maken met de lange wachtrijen aan de loketten. Inwoners moeten nog vaak te lang wachten aan de loketten. Vooral op maandagavond tot 19 u.

en op zaterdagvoormiddag lopen de wachttijden gemakkelijk op. Daarom worden inwoners vanaf 1 juli bij de themaloketten enkel op afspraak ontvangen. Enkel voor de ‘snelle producten’ (bv. identiteitskaart ophalen, huisvuilzakken kopen) kan de inwoner zonder afspraak bij het centraal onthaal terecht. Vanaf maandag 11 juni kunnen er afspraken gemaakt worden.

Naast kortere wachttijden zijn er nog andere voordelen aan werken op afspraak. Burgers kunnen hun bezoek beter inplannen en hun vragen worden beter voorbereid door de medewerkers die de tijd hebben om de vragen vooraf grondig te bekijken. Daarnaast kunnen we meer privacy aan burgers garanderen dan nu het geval is en kan het personeel efficiënt worden ingezet op de juiste momenten.

Een team van onthaalmedewerkers en jobstudenten staat vanaf 2 juli klaar om burgers wegwijs te maken in de nieuwe manier van werken.

Daarnaast wijzigen de openingsuren van het gemeentehuis. De enquête leerde dat de burger duidelijke en eenvoudige openingsuren vraagt. Vandaag de dag zijn de openingsuren van het centraal onthaal en van de themaloketten verschillend. De moeilijkheid stelt zich nu dat het voor burgers niet altijd duidelijk is waarvoor zij bij welk loket terecht kunnen.

Vandaar de keuze om uniforme openingsuren in te voeren. Vanaf juli is het gemeentehuis telkens open in de voormiddag, van 9 tot 12 u. en op woensdag tot 13 u. Op maandagvoormiddag blijft het gemeentehuis gesloten, maar is dan wel open in de namiddag van 13.30 tot 19 u. Iedere tweede en vierde zaterdagvoormiddag van de maand is er ook dienstverlening van de dienst burgerzaken, onthaal en politie.

De nieuwe openingsuren betekenen minder openingstijd voor het centraal onthaal waardoor het gemeentehuis in de namiddag en op maandag in de voormiddag gesloten is.  Maar daarnaast meer openingstijd voor de themaloketten dan nu het geval is: vanaf juli zijn de themaloketten extra open op dinsdagvoormiddag en is het loket voor de sociale dienst en politie dan ook open op maandagavond.

Nieuwe website met online dienstverlening

Voortaan is er één website voor gemeente en OCMW, die vernieuwd werd met een fris en eigentijds design en helemaal afgestemd is op de nieuwe huisstijl.

De pagina's zijn per thema opgebouwd en de structuur is helderder. Zo vindt de gebruiker vlotter zijn weg naar de juiste dienst of product en naar nieuwsberichten, activiteiten of evenementen in de gemeente. De website is geschikt voor elk toestel en past zich automatisch aan computer, smartphone of tablet aan zodat iedereen toegang heeft tot de dienstverlening. Een grote verandering op de website is de uitbreiding  van het digitaal loket waarmee je op een gebruiksvriendelijke manier van thuis uit gebruik kan maken. Voortaan kan huren van zalen en aanvragen van evenementen online gebeuren. Beslissingen worden digitaal ondertekend en zijn 100% beveiligd en rechtsgeldig.

Officiële opening op 12 augustus 2018

De officiële opening van het vernieuwde gebouw is gepland op 12 augustus 2018, tijdens het weekend van de batjes en de opening van de Zedelgemse kermis. Uitnodiging volgt via het vernieuwde infoblad dat nu ‘Zedelgem Magazine’ heet.

De komende maanden zal het nieuwe logo met bijhorende huisstijl ook toegelicht worden in de deelgemeenten Aartrijke, Loppem en  Veldegem. Dit zal gebeuren tijdens de officiële opening van de kermissen. Hiermee wil Zedelgem haar blijvende inzet op dienstverlening in de deelgemeenten in de verf zetten. De huidige dienstverlening (burgerzaken en bibliotheekwerking) blijft dan ook onverminderd.

Hoe maak je een afspraak?