Een groep kippen samen in het gras.

Vogelgriep vastgesteld waarbij deel van Zedelgem zich in 'bewakingszone' bevindt, maatregelen van toepassing

3 oktober 2022

Update 3/11/2022: de bewakingszone werd opgeheven. Vanaf heden gelden bijgevolg enkel nog de nationale maatregelen, raadpleeg volgende website: 
www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/1714119-algemene_maatregelen-v3-20221005-nl.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er is vogelgriep vastgesteld in Wingene en een deel van gemeente Zedelgem ligt in wat we noemen 'de Bewakingszone'.

Het FAVV bakent rond een inrichting, die besmet is met hoogpathogene vogelgriep, meestal een beschermingszone
met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km af. In de beide zones zijn specifieke
bestrijdingsmaatregelen van kracht, die bovenop de algemene maatregelen komen die gelden in het hele land. Deze algemene maatregelen zijn beschreven in het document 1714119 “Ziekte van Newcastle et aviaire influenza: algemene maatregelen” en terug te vinden op https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Het document toegevoegd in bijlage onderaan deze pagina geeft een overzicht van de bestrijdingsmaatregelen en bioveiligheidsregels die van toepassing zijn in de bewakingszone met een straal van 10 km. 

Kaart bewakingszonewww.google.com/maps/d/u/1/viewer

Maatregelen voor alle houders:

1. Alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

4. Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.

5. Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

6. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld.

Contactgegevens: https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/

Lees de bijkomende maatregelen voor commerciële en gerigistreerde inrichtingen in het document in bijlage aan deze pagina toegoevoegd.