Voetgangerscirkel

Zedelgem heeft nu ook een 'voetgangerscirkel'. Dit is een aaneengesloten wandelroute van 1,9 km die voetgangers in staat stelt om zelfstandig en op eigen tempo hun doel al stappend te bereiken. De wandelroute kan je afleggen (al dan niet met hulpmiddelen zoals een wandelstok, een rollator of rolstoel) door de bijhorende grondmarkeringen (het logo met wandelfiguurtje) te volgen en is hoofdzakelijk bedoeld voor ouderen en hulpbehoevenden.

Persvoorstelling 9 april 2021

Zorg Vrij Wonen Zedelgem
De realisatie van deze voetgangerscirkel is één van de vele acties uitgewerkt binnen het woonzorgproject “Zorg Vrij Wonen Zedelgem”.  Aan de basis van het project ligt een visie waarbij in elke woonkern aandacht besteed wordt aan de aspecten wonen, zorg en welzijn. De realisatie van deze visie vertrekt telkens vanuit een fysieke locatie waar ontmoeting mogelijk is en dienstverlening aangeboden wordt, om dan verder uit te deinen op vlak van infrastructuur en dienstverlening. Hierbij werd uiteraard aandacht besteed aan een fysiek toegankelijke en veilige woonomgeving, met inbegrip van voetgangerscirkels. 

Volledig toegankelijke wandellus
Het parcours van deze voetgangerscirkel werd volledig afgestapt in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de betrokken gemeentelijke diensten, samen met een afvaardiging van de OAR (Ouderenadviesraad) en de ARAV (adviesraad Andersvaliden). Ook Inter (expertisecentrum Toegankelijkheid)  nam het parcours onder de loep en stelde de nodige aanpassingen voor. Het resultaat is een volledig toegankelijke wandellus in het centrum van Zedelgem. 
 

Ouderen en hulpbehoevenden aanmoedigen om te wandelen
Burgemeester Annick Vermeulen en schepen van sociale zaken en andersvalidenraad (ARAV) Ellen Goes: “Op de Platseroute ondervinden oudere mensen of hulpbehoevende wandelaars geen obstakels of moeilijke drempels. Ook zijn er voldoende rustplaatsen voorzien. Langs de wandelroute vind je zowel het gemeentehuis, handelszaken, parkjes en het lokaal dienstencentrum De Braambeier. Met dit initiatief wil het gemeentebestuur ouderen en hulpbehoevende mensen een veilige wandelroute aanbieden zonder moeilijke hindernissen te moeten trotseren en bezoekers van haar dienstencentrum De Braambeier aanmoedigen om de wandeling te doen.”

Twee borden met parcours
Er staan twee grote borden met het wandelparcours van De Platseroute opgesteld: één aan het gemeentehuis aan de kant van het park nabij het Pater Amaat Vynckeplein en één aan LDC (lokaal dienstencentrum) De Braambeier langs de Loppemsestraat.

Vanaf het gemeentehuis volgt de voetgangerscirkel volgende route:
Neem de Loppemsestraat - sla verderop rechtsaf de Fazantenlaan in - sla rechts het pad langs de woonzorgsite in en volg dit tot aan de Sint-Jorislaan - volg daarna de Loppemsestraat terug richting het Pater Amaat Vynckeplein - via het parkje aan het gemeentehuis bereik je het Leenhof - neem de Burgemeester Jos. Lievensstraat en sla rechts de Sint-Laurentiusstraat in - via de Snellegemsestraat kom je terug aan het gemeentehuis.

Op deze wandelroute liggen een aantal openbare diensten zoals het gemeentehuis, LDC De Braambeier en de woonzorgsite Klaverveld, en je passeert ook aan heel wat handelszaken. Er zijn verschillende bankjes voorzien langs het parcours waar je even kan uitrusten, en aan de woonzorgsite is een leuk speelplein waar de kindjes zich kunnen uitleven.

Gemeente Zedelgem wil nog meer voetgangerscirkels in de (deel)gemeenten realiseren.

Foto: op de voorgrond zien we burgemeester Annick Vermeulen en schepen van sociale zaken Ellen Goes samen met Anja Bardyn, directeur sociale zaken Zedelgem en Ingrid Ballieu, lid van de ARAV (andersvaliden raad)