Vlaamse gemeenten kunnen aanvraag stormschade indienen bij Rampenfonds

Foto’s van geleden schade na stormweer zijn zeer belangrijk bij het indienen van schadeclaims door gemeenten bij de Vlaamse overheid en de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet verzekerd worden in het kader van een brandpolis ‘eenvoudige risico’s’.

Vlaamse gemeenten die het voorbije weekend zware schade ondervonden als gevolg van de rukwinden hebben 30 dagen de tijd om een aanvraag in te dienen bij het Rampenfonds om dit stormweer te erkennen als ramp. De gemeente Zedelgem wil hiervoor het nodige doen en vraagt aan eventuele schadelijders om zoveel mogelijk informatie en vooral foto’s van de geleden schade te bezorgen aan de gemeentelijke diensten. De gemeente merkt voor alle duidelijkheid op dat de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds voorbehouden is voor goederen die niet verzekerd kunnen worden in het kader van een brandpolis ‘eenvoudige risico’s’.

De procedure voor schadevergoeding loopt in meerdere stappen. Eerst moeten de gemeenten aan het Vlaams Rampenfonds melden dat ze getroffen werden. Op basis hiervan worden de weersfenomenen onderzocht aan de hand van wetenschappelijke criteria. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp. Daarna kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

Het Vlaams Rampenfonds beoordeelt vervolgens de omvang van rukwinden met lokaal karakter aan de hand van :
  1° metingen door het KMI;
  2° de schaal van Fujita;
  3° waarnemingen op het terrein;
  4° fotomateriaal van de getroffen gemeenten en schadelijders.

De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis 'eenvoudige risico’s'.

Voor meer info of indienen bij de gemeente van de geleden schade:
mail naar milieu@zedelgem.be of lieze.rouffaer@zedelgem.be - telefoon 050 288 330 en vragen naar de dienst milieu

Voor meer info over de procedure klik hier