Een graafmachine aan het werken aan het kasteel van Loppem.

Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele bezoekt Zedelgemse parel Kasteel van Loppem

24 januari 2022

In het park van het Kasteel van Loppem zijn momenteel werken aan de gang voor het baggeren van de kasteelvijver. De baggerwerken zijn volop bezig, gebeuren in opdracht van gemeente Zedelgem en worden gesubsidieerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Op maandag 24 januari 2022 bracht Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een bezoek aan deze baggerwerken. Gemeente Zedelgem was er als de kippen bij om de minister rond te leiden op wat de gemeente met fierheid “een parel van Zedelgem” noemt: het Kasteel van Loppem en bijhorend park zijn beiden publiek toegankelijk. Het kasteel is een beschermd monument en het kasteeldomein is beschermd als cultuurhistorisch landschap. 

 

Baggerwerken kasteelvijver goed voor kwaliteit vijverwater, behoud beschermd landschap en natuurwaarde kasteelpark

De kasteelvijver is sinds verschillende jaren aan het dichtslibben, het was nu tijd om over te gaan tot het uitbaggeren. Hierdoor wordt verder dichtslibben van de vijver tegengegaan en zal de kwaliteit van het vijverwater er aanzienlijk op verbeteren. Deze werken dragen ook bij aan het behoud van dit prachtige beschermd landschap in Zedelgem en aan het behoud van de natuurwaarde in het kasteelpark.

De totale kostprijs van de werken bedraagt 159.998,3 € incl. 21 % btw. De gemeente ontvangt 104.210,81 € premie van het Agentschap Onroerend erfgoed voor deze werken en het regulier onderhoud van het park in 2021.

Burgemeester Annick Vermeulen: “De minister is zeer welgekomen. We bieden dan ook graag een rondleiding op het domein aan waarbij we ingaan op de natuur- en milieuwaarde van domein Kasteel van Loppem alsook op de cultuurhistorische en erfgoedwaarde. We geven toelichting bij de  huidige en voorziene werkzaamheden op het programma, die mede-gesubsidieerd worden door de diensten van de minister. Ook de gemeente investeert in deze parel in Zedelgem/Loppem en apprecieert de inbreng en betoelaging van de Vlaamse overheid. Hand in hand samenwerken met de subsidiërende overheid en de Stichting van Caloen om dit domein naar waarde te bewaren, te onderhouden en opengesteld voor het publiek, daar hechten wij als gemeentebestuur veel maatschappelijk belang aan.”

Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “Ik ben erg blij dat ik vandaag bij deze noodzakelijke slibwerken kan aanwezig zijn en zelfs een handje kan helpen. De hoeksteen van goed erfgoedbeleid is tijdig onderhoud. Het is de beste manier om dure en grote restauraties in de toekomst te vermijden. De stichting Jean van Caloen is een mooi toonbeeld van dit beleid. Dankzij de visionaire blik van Jean van Caloen  ligt er hier in Loppem vandaag een prachtig gerestaureerd en geherwaardeerd kasteeldomein. Een parel van neogotische totaalkunst. De site is erkend als Open Erfgoed, buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen zowel het kasteel als parkdomein bezoeken. Al in 1951 zag Jean van Caloen dat het beheer van het kasteel als een hedendaagse woning niet meer evident was. Hij besliste daarom om het domein onder te brengen in een stichting die de zorg voor het kasteel met zijn collecties en archieven en de omgeving opneemt. Tot op vandaag wordt die zorg voortreffelijk opgenomen, door de stichting en samen met de gemeente Zedelgem, de buurtbewoners, de vissers, de natuurvereniging, Natuur en Bos en het agentschap Onroerend Erfgoed.”

 

Restauratie moestuinmuur, ijskelder en grottencomplex Park van Loppem

Naast het baggeren vinden er nog andere grote onderhoudswerken plaats in de periode 2021-2022. Zo wordt op dit moment ook de moestuinmuur volledig gerestaureerd. Deze werken worden samen met het onderhoud van de kasteeltuin gefinancierd door de Stichting Jean van Caloen voor een bedrag van 161.799,07 € waarvoor het Agentschap Onroerend erfgoed ook een premie voorzien heeft van 129.725,23 €. 

Het Agentschap Onroerend erfgoed liet gemeente Zedelgem weten dat de premie werd goedgekeurd voor de restauratie van de ijskelder en het grottencomplex van het Park van Loppem. Deze werken zullen van start gaan tegen de zomer 2022.

 

Gezonde bomen

In 2021 werden ook 292 bomen visueel beoordeeld op kwaliteit en veiligheid met ondersteuning van het Agentschap Onroerend erfgoed. Nader onderzoek dringt zich op bij 8 bomen en wordt uitgevoerd in de loop van het voorjaar 2022.

Meer info over het Kasteel van Loppem en het kasteeldomein: