Verplichte wekelijkse rustdag

Alle handelaars zijn onderworpen aan de wekelijkse rustdag, een ononderbroken periode van 24 uur die begint om 5 u. of om 13 u. en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag. Indien de wekelijkse rustdag onmiddellijk aan een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de rustdag naar de dag volgend op de wettelijke feestdag verschoven worden. De rustdag moet voor minstens 6 maand op dezelfde dag genomen worden. Wie een andere rustdag kiest dan de zondag om 5 u. of om 13 u., moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Aangifte van de wekelijkse rustdag bij de gemeente is niet meer vereist.

Afwijkingen

Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan. Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.

De wet voorziet in 15 toegestane afwijkingen per jaar in het kader van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden, geldig voor al de exploitanten van wie de ambacht- of handelsinrichting gelegen is op grondgebied van de gemeente Zedelgem. In geen geval kunnen er individuele afwijkingen worden toegestaan (wet betreffende openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening d.d. 10 november 2006 artikel 15).