Verklaring orgaandonatie wordt "Verklaring van donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden"

In België bestaat een veronderstelde toestemming voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) na overlijden. Dit wil zeggen dat iedereen geacht wordt in te stemmen met de donatie van lichaamsmateriaal na overlijden.

Je kunt ook zelf een keuze maken door een verklaring te laten registreren.
Nu is de vroegere verklaring van orgaandonatie vervangen door de ‘verklaring van donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden’.

Deze nieuwe verklaring omvat voortaan vier beslissingen:

 • orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen voor transplantatie bij mensen die hierop wachten;
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen van een donor na overlijden wegnemen voor transplantatie bij mensen die hierop wachten;
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit kan worden gehaald) van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken;
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit kan worden gehaald) van een donor na overlijden wegnemen voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing.
  Let wel: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van een lichaam aan de wetenschap (via de universitaire faculteiten geneeskunde) waarbij het lichaam integraal wordt afgestaan.
   

Voor elke beslissing heb je deze keuzes:

 • verzet
 • uitdrukkelijke toestemming
 • intrekking van een eerdere wilsverklaring.

Sinds 1 juli 2020 hoeft men zich voor de wilsverklaring niet meer noodzakelijk tot de gemeente te wenden. Je kan dit ook registreren bij je huisarts of online via www.mijngezondheid.be.
De verklaringen worden ook niet langer geregistreerd in het Rijksregister, maar in een aparte toepassing van de FOD Sociale Zekerheid. De transplantatiecentra of de beheerder van een bank van lichaamsmateriaal of een biobank hebben toegang tot deze databank.

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil alleen uit te drukken, kunnen geen gebruik maken van de elektronische zelfregistratie maar moeten zich steeds via gemeente of huisarts registreren.
Minderjarigen vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen wel zelf een wilsverklaring afleggen. Ouders van minderjarigen kunnen voor de minderjarige enkel verzet aantekenen.
 

Meer info bij de dienst burgerzaken (burgerzaken@zedelgem.be) of via www.beldonor.be.