Verkeersveiligheid en onderwijs

In een schoolomgeving is de veiligheid van de zwakke weggebruikers prioritair: de voetganger komt op de eerste plaats, dan de fietser, het openbaar vervoer en dan pas de auto. Ook bij de herinrichting van schoolomgevingen wordt hierbij rekening gehouden.

Verkeerscampagne Victor veilig

Het gemeentebestuur heeft op vraag van de verkeerscommissie 20 ‘Victor Veilig’-beeldjes aangekocht om de verkeersveiligheid rond de scholen te verhogen. De campagne loopt ook in andere gemeenten en geraakt meer en meer gekend bij de bevolking. De ventjes springen in het oog en geven het signaal aan de chauffeurs om te vertragen en extra op te letten.

Variabele zone 30

De schoolbuurten in de gemeente zijn een 'variabele Zone 30' om de schoolgaande jeugd veilig op school en terug te thuis te krijgen . In tegenstelling tot een gewone Zone 30 is een variabele enkel actief op tijdstippen waarop de school begint of ten einde is. De precieze uren variëren natuurlijk van school tot school. Dit betekent dat er ongeveer een half uurtje voor het begin van de school, een uurtje over de middag en terug een half uurtje na school een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingevoerd.

In een variabele Zone 30 worden de weggebruikers gewaarschuwd door middel van oplichtende borden die 100 à 150 meter voor de school geplaatst worden.

Fietsstraten

In April 2018 werd het ontwerp van de fietsstraten in de gemeenteraad goedgekeurd. De fietsstraten worden ingevoerd in de directe omgeving van de scholen. De nieuwe inrichting zal bij het begin van het nieuwe schooljaar 2018 worden ingevoerd. Bij een fietsstraat is een auto te gast en heeft de fiets voorrang op de rijbaan. Hierbij willen we de veiligheid voor schoolgaande kinderen nog verhogen. Een fietsstraat brengt ook een snelheidsregime van 30 km per uur met zich mee.

Gemachtigd opzichter

Bij de oversteken nabij een school staan gemachtigde opzichters. Deze hebben een speciale opleiding gevolgd die door de PZ Het Houtsche werd georganisseerd. De andere weggebruikers zijn verplicht om de aanwijzingen van de gemachtigde opzichters te volgen. Heb je ook interesse om een opleiding te volgen kan je je aanmelden bij de dienst mobiliteit.

Fietscontroles

Op geregelde tijdstippen worden door de PZ Het Houtsche fietscontroles uitgevoerd in de scholen. Er wordt nagegaan of de fiets verkeersveilig is, dit gebeurt meestal in combinatie met verkeerslessen.