Verkeerscommissie

Het gemeentebestuur wil alle middelen inschakelen om een veilig en leefbaar verkeer te stimuleren. Hiervoor werd de gemeentelijke verkeerscommissie opgericht, die een zestal keer per jaar samenkomt.

Ze behandelt alle vragen en problemen in verband met verkeer die de inwoners van Zedelgem hebben. De gemeentelijke verkeerscommissie adviseert het gemeentebestuur tot het nemen van beslissingen in uitgewerkte oplossingen voor deze problemen. Er worden werkopdrachten opgemaakt en doorgegeven aan de technische dienst ter uitvoering.

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke fracties, verenigingen en verkeersspecialisten. Elke burger kan voor de verkeerscommissie punten signaleren die te maken hebben met verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, parkeren, openbaar vervoer, …

Samenstelling

 
Jurgen Dehaemers Schepen verkeer en mobiliteit - voorzitter
Peter Haesaert Schepen openbare werken
Bart Vergote Vertegenwoordiger politieke fractie gemeenteraad
Martine De Meester Vertegenwoordiger politieke fractie gemeenteraad
Ann Pattyn Vertegenwoordiger politieke fractie gemeenteraad
Marnix Decloedt Vertegenwoordiger welzijnsraad
Joël Maertens Vertegenwoordiger seniorenadviesraad
Vincent Mahieu Diensthoofd openbare werken
Bart Degroote Mobiliteitsambtenaar - secretaris
  Vertegenwoordiger politiezone Het Houtsche
  Vertegenwoordiger Agentschap Wegen en Verkeer
  Vertegenwoordiger dienst mobiliteit provincie West-Vlaanderen