Een verpleger dient iemand een vaccinatie toe.

Vaccinatiecentrum De Groene Meersen voor inwoners Jabbeke en Zedelgem in volle opbouw

Samen met de gemeenten Beernem, Jabbeke en Oostkamp behoort gemeente Zedelgem tot ELZ (Eerstelijns Zone) We40. De gemeenten moeten op niveau van deze eerstelijnszone samen de vaccinatiecampagne organiseren voor hun inwoners. Vorige week werd aangekondigd dat er  twee vaccinatiecentra in ELZ We40 komen: de Valkaart in Oostkamp en De Groene Meersen in Zedelgem. 

In De Groene Meersen zullen de inwoners van Jabbeke en Zedelgem gevaccineerd worden. De gemeente zoekt naar oplossingen voor de gebruikers van haar sportinfrastructuur in De Groene Meersen en doet dit in goed overleg met de lokale clubs.

Omvorming naar vaccinatiecentrum

Door de omvorming van De Groene Meersen naar een vaccinatiecentrum zullen bepaalde activiteiten er gedurende de periode van de vaccinatiecampagne niet kunnen doorgaan. De gemeente zoekt naar een oplossing voor de gebruikers van haar infrastructuur en voor de sportclubs, maar niet alle activiteiten in De Groene Meersen worden geschrapt: zo zal de speelpleinwerking verder georganiseerd worden, blijft de bibliotheek toegankelijk en kunnen baantjeszwemmers in individueel verband verder terecht in het gemeentelijk zwembad. 

Wel zijn alle cultuurvoorstellingen geannuleerd, maar werkt de gemeente reeds volop aan het invullen van een mooi en gevarieerd cultuuraanbod voor  het nieuwe cultuurseizoen.

Burgemeester Annick Vermeulen: “Als lokaal bestuur willen we absoluut onze verantwoordelijkheid ten volle opnemen door de volksgezondheid voorop te stellen. Er moet nu gebeuren wat er moet gebeuren en dat is om de vaccinatiecampagne goed te organiseren. We zijn in volle voorbereiding om De Groene Meersen klaar te stomen tot een professioneel, goed georganiseerd vaccinatiecentrum. Er wordt hiervoor ook samengewerkt met buurgemeente Jabbeke. We willen zo snel als mogelijk onze burgers kunnen beginnen vaccineren eens de vaccins aangeleverd worden. We zullen er klaar voor zijn”.

Tijdelijke stopzetting van bepaalde activiteiten in De Groene Meersen

Het aanduiden van De Groene Meersen als vaccinatiecentrum gebeurde op basis van objectieve criteria opgelegd door de hogere overheid, zoals de bereikbaarheid van de site en het gebouw dat voldoende groot is. Door de omvorming van De Groene Meersen naar een vaccinatiecentrum, zullen bepaalde activiteiten tijdelijk stopgezet worden, maar niet allemaal.

Burgemeester Annick Vermeulen: “Onze gemeente zal een grote inspanning leveren in deze vaccinatiecampagne, we staan hier als gemeentebestuur volledig achter en maken hiervoor dan ook het nodige personeel en middelen vrij om voor de burger alles in goede banen te leiden. Maar dit betekent natuurlijk ook dat gedurende gans de periode van deze brede campagne bepaalde infrastructuur in De Groene Meersen niet gebruikt kan worden. We verwachten dat deze periode zal lopen vanaf 1 maart tot begin deze zomer of tot eind oktober. Dit is wat de Vlaamse overheid ons communiceert. Dat hier vandaag nog geen exacte duidelijkheid over is, kunnen we begrijpen vermits verschillende factoren hier een invloed op hebben, niet op z’n minst de aanlevering van de vaccins bijvoorbeeld.”
 

Welke activiteiten en dienstverlening blijven wel doorgaan in De Groene Meersen?

  • De speelpleinwerking op site De Groene Meersen blijft doorgaan.
  • Het baantjeszwemmen voor individuele zwemmers in het gemeentelijk zwembad blijft eveneens doorgaan.
  • Ook voor de werking en toegankelijkheid van de bibliotheek in De Groene Meersen, verandert er niets. 

Welke gemeentelijke activiteiten zullen niet doorgaan in De Groene Meersen en dit gedurende gans de periode van de vaccinatiecampagne:

Op sportgebied volgende activiteiten van de eigen sportdienst:

  • de zwemlessen;
  • de zwemschool;
  • en alle dag- en avond sportlessen in alle sportcentra van de gemeente. 

Sportactiviteiten georganiseerd door clubs die doorgaan in sportcentra De Bosserij, De Strooien Hane, Jonkhove, sportzaal 2 en de matten-sportzaal van De Groene Meersen, kunnen blijven doorgaan volgens de opgelegde corona-voorzorgsmaatregelen.

Op cultureel gebied:

Alle voorstellingen die dit seizoen nog geprogrammeerd stonden in De Groene Meersen, worden geannuleerd. De cultuurdienst gaat nu na of de geannuleerde voorstellingen alvast volgend cultureel seizoen (2021-2022) opnieuw geprogrammeerd kunnen worden en doet er alvast alles aan om een mooi en gevarieerd aanbod te organiseren voor de Zedelgemnaar. De dienst cultuur bekijkt momenteel ook hoe ze de inwoners van de gemeente in de komende tijd alsnog van cultuur kunnen laten genieten via een mogelijks beperkt digitaal aanbod.

Verhuur en gebruik zalen in De Groene Meersen

Sportzaal 1 en de culturele zalen Wilgenmeers en Biezenmeers zullen gedurende gans de periode van de vaccinatiecampagne niet gebruikt kunnen worden. Alle clubs en organisaties die gebruik maken van deze zalen, zullen door de sportdienst en de dienst evenementen rechtstreeks gecontacteerd worden.

De gemeentelijke sportdienst onderzoekt de mogelijkheden om de organisatie van sportactiviteiten in sportzaal 2 eventueel mogelijk te maken. De gemeente gaat ook de mogelijkheden na om infrastructuur op andere locaties in de gemeente als alternatief te kunnen aanbieden. De sportdienst van Zedelgem zal de gebruikers van De Groene Meersen en de sportclubs hierover verder op de hoogte brengen.
 

www.laatjevaccineren.be officiële website van de Vlaamse overheid

In de komende periode zullen de gemeenten de bevolking via verschillende kanalen sensibiliseren om zich te laten vaccineren. Zo staat in Zedelgem Magazine van februari 2021 al een informerend artikel te lezen. Wie wanneer aan de beurt zal komen en meer concrete informatie over de vaccinatiecampagne in De Groene Meersen volgt nog en zal ook rechtstreeks aan de burger gecommuniceerd worden via huis aan huisbedeling en volgens de afspraken met de Vlaamse overheid. 

Voor officiële informatie over de vaccinatiecampagne vragen we aan de burger om de website van de Vlaamse overheid te raadplegen: www.laatjevaccineren.be/covid-19 .

Burgers die specifieke vragen hebben over hun persoonlijke medische situatie in het kader van de COVID-vaccinatie dienen hun huisarts te contacteren.