Vaccinatiecentrum De Groene Meersen blijft zeker nog tot eind dit jaar open

Recent besliste de Vlaamse Overheid om de vaccinatiecentra langer open te houden en dit om bepaalde doelgroepen te voorzien van een derde prik of “boosterprik” zoals men deze benoemt. Eerder werd gecommuniceerd dat de vaccinatiecentra waaronder De Groene Meersen,  de deuren zouden sluiten op 15 oktober. 

Burgemeesters Daniël Vanhessche van Jabbeke en Annick Vermeulen van Zedelgem: “De gemeentebesturen Jabbeke en Zedelgem zullen vaccinatiecentrum De Groene Meersen al zeker openhouden tot eind dit jaar. Op die manier willen we onze inwoners, zeker de oudere inwoners, de mogelijkheid geven om in de nabijheid hun derde prik te laten plaatsen. Vaccinatiecentrum De Groene Meersen heeft ook een goede organisatie en expertise opgebouwd en weet dus van wanten om tijdens dit deel van de campagne verder een kwaliteitsvolle service te bieden aan de  inwoners.”

Een herhalingsvaccinatie houdt je bescherming tegen COVID-19 op het hoogste niveau

Dokters en wetenschappers raden ten stelligste aan om in te gaan op de uitnodiging voor de derde prik. Met een herhalingsvaccinatie blijf je het beste beschermd tegen COVID-19. Meer uitgebreidere informatie hierover is raadpleegbaar op: 
www.laatjevaccineren.be/hou-je-bescherming-tegen-covid-19-op-het-hoogste-niveau-met-een-herhalingsvaccin

Hoe verloopt de verdere vaccinatiecampagne?

  • UItnodigingen naar 85- en 65-plussers

Intussen zijn de uitnodigingen naar de 85-plussers van Jabbeke en Zedelgem verstuurd om hun derde prik te laten plaatsen. Eind oktober wordt er dan gestart met de uitnodigingen voor alle 65-plussers om hun “boosterprik”  te komen halen. 

Burgemeesters Daniël Vanhessche van Jabbeke en Annick Vermeulen van Zedelgem: “We willen iedereen die uitgenodigd wordt zeker motiveren om in te gaan op de uitnodiging, want deze derde prik zal opnieuw mensen versterken in hun weerstand tegen COVID-19. Het is opnieuw een belangrijke stap in het bestrijden van deze pandemie, ook om onze herwonnen vrijheden te blijven behouden en de volksgezondheid maximaal te garanderen.”

  • Vaccinatie 12-jarigen

Jongeren die reeds 12 jaar werden, kregen in principe reeds een uitnodiging of zijn al gevaccineerd. Alle 12 jarigen worden automatisch uitgenodigd om een eerste en een tweede prik te komen halen. Je wordt pas uitgenodigd als je al 12 jaar geworden bent.

Burgemeesters Daniël Vanhessche van Jabbeke en Annick Vermeulen van Zedelgem: “Ook hier een warme oproep aan alle jeugdige inwoners van 12 jaar en hun ouders (of voogd) om in te gaan op de uitnodiging en de COVID-vaccinatie te laten plaatsen."

Voor inwoners Zedelgem:
- mail naar vaccinatiecentrum@zedelgem.be
- of bel 050 288 330

Voor inwoners Jabbeke:
- mail naar vaccinatie@jabbeke.be
- bel naar 050 810 222
 

Openhouden vaccinatiecentrum Groene Meersen heeft gevolgen voor gebruikers cultureel centrum en gebruik sportzaal 1 Groene Meersen

Vaccinatiecentrum De Groene Meersen was sinds begin september al wat ingekrompen. Gezien het grootste deel van de vaccinatiecampagne na de zomer afgerond was, had het vaccinatiecentrum minder ruimte nodig. Sinds september werden de sportzalen dan ook terug volledig ter beschikking gesteld van de clubs en was het vaccinatiecentrum georganiseerd in zaal Wilgenmeers, de cultuurzaal van De Groene Meersen. Dit blijft nu zo tot zeker eind dit jaar.

  • Op dit ogenblik dient geen enkele culturele voorstelling van de gemeente geannuleerd te worden en zal de voorstelling op zaterdag 4 december om 20u. van Jan De Wilde - Hèhè (muziek) doorgaan.

  • Voor alle andere geplande activiteiten die al voorzien waren in zaal Wilgenmeers van De Groene Meersen, worden alternatieven uitgewerkt door de gemeente en neemt de medewerker van het gemeentelijk evenementenloket daarvoor  contact op met de gebruikers van de zaal.

  • De douches van de kleedkamers van sportzaal 1 kunnen niet gebruikt worden.