Update werken Groenestraat

6 juni 2024

Vanaf donderdagmiddag 12u00 (6 juni) zal de Groenestraat tussen de Rusthuislaan en rotonde terug bereikbaar zijn voor het verkeer. De aannemer doet donderdagochtend nog de laatste reinigingswerken. De rotonde richting Brugsestraat blijft nog onderbroken.

Goed om te weten:

  • De Lindestraat en Stadionlaan zijn terug bereikbaar vanaf de Groenestraat.
  • De Groene Meersen is terug bereikbaar vanaf de Groenestraat.

Graag rekening houden met volgende aandachtspunten: 

  • De rijweg en het fietspad zijn voorzien van een onderlaag asfalt, dit betekent dat er nog een hoogteverschil van 4 cm aanwezig is met de aangrenzende boordstenen en greppels, hou hier zeker rekening mee!
  • De parkeerstroken en opritten kunnen momenteel nog steeds niet afgewerkt worden door een te hoge grondwaterstand en negatieve plaatproeven. Een aantal parkeerstroken zijn aangevuld met steenslag en kunnen gebruikt worden, de overige worden afgezet met hekkens.
  • Parkeren op de rijweg is verboden.
  • Parkeren of belemmeren van het fietspad is verboden.
  • De opengestelde zone is nog steeds een werfzone! Matig je snelheid en hou rekening met obstakels.

Door het betere weer kunnen de werken terug verlopen zoals voorzien. Ondertussen werden de greppels van de rijweg tussen de rotonde en de Marsbiebuikstraat gegoten. In de volgende fase worden de boordstenen van het voetpad en fietspad gegoten, gevolgd door de afwerking van de fundering en een onderlaag asfalt.

In onze vorige update werd meegedeeld dat alle woningen langs de onpare kant waren aangesloten op de riolering. Bij enkele woningen (151 tot 157) ondervonden we echter problemen om te kunnen aansluiten op de nieuwe riolering. Dit wordt volgende week met een extra dienstriolering opgelost.