Foto van de werken aan de Groenestraat

Update werken Groenestraat

21 mei 2024

De nutsmaatschappijen starten met de overkoppelingen van de nutsleidingen waardoor de Berkenhagestraat in twee fases wordt opgebroken. De doorgang wordt geregeld door middel van verkeerslichten. Zodra de overkoppeling aan de Berkenhagestraat is uitgevoerd, worden de nutswerken tussen de Berkenhagestraat en Jos Vereeckestraat heropgestart aan de onpare kant.

Wat betreft de werken tussen de Rusthuislaan en de rotonde zijn er momenteel nog altijd problemen met de draagkracht van het baanbed en de fundering waardoor de afwerkingslaag nog niet voorzien kon worden.
Mits we nog altijd te maken krijgen met grote hoeveelheden regen, werd beslist om enkele bijkomende maatregelen te nemen om dit deel toch te kunnen openstellen voor het verkeer. De exacte uitvoeringsdatum van de asfalteringswerken van het fietspad wordt later nog gecommuniceerd. 

De parkeerstroken en opritten konden nog niet afgewerkt worden door een te hoge grondwaterstand. 

Het verdere verloop van fase 3 (Rotonde-Brugsestraat)

  • De rioleringen werden geplaatst tot aan de Moubeek
  • Huisaansluitingen aan de onpare huisnummers werden aangesloten
  • Huisaansluitingen aan de pare huisnummers worden eerstdaags aangesloten. Hierbij zal het bestaand fietspad dat nu gebruikt wordt als toegang tussen de Brugsestraat en Gravelart worden uitgebroken. De nieuwe toegang wordt verplaatst naar de overkant, waarbij steenslag wordt voorzien.
  • De kantstroken van de wegenis tussen rotonde en Marsbiebuikstraat worden eind deze week gegoten. Daarna volgen het fietspad en het voetpad.