Update 19/11: Algemeen nood- en interventieplan voor wateroverlast in West-Vlaanderen

Zondag 19 november 2023 - Stand van zaken

Meteo 

Vanavond en vannacht trekken er nog meerdere buienzones over ons land. Morgen passeert er dan een nieuwe regenzone, die in het uiterste westen mogelijk een onweerachtig karakter krijgt. De neerslagverwachting loopt tussen de 5 en 10 mm, met lokaal in het westen tussen de 15 en 20 mm  mogelijk. Uiterst lokaal wordt gesproken over 25 mm. 

Waterpeilen 

Door de beperkte regen van gisteren en vandaag, in combinatie met de inzet van de waterbeheerders en  de hulpdiensten, blijft het peil van de Ijzer een dalende lijn aanhouden. Opwaarts bij Haringe en Roesbrugge was een beperkte stijging of stagnatie te zien, waarna de daling zich weer verderzette. Een normalisering van situatie zal wel nog enige tijd vergen, verschillende meetpeilen staan nog steeds hoog. Waakzaamheid blijft dus geboden. 

Provinciale fase 

De provinciale fase voor de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen is nog steeds van kracht. De crisiscel van de gouverneur blijft stand-by en kan op afroep bijeenkomen als de situatie dit noodzaakt. 

De hulpdiensten op het terrein gingen door met monitoren van de pompen, dijken en versterkingen die aangebracht werden. De productie van zandzakken is momenteel stopgezet, er werd een voldoende grote stock aangelegd. De infrastructuur blijft wel nog aanwezig om indien nodig opnieuw vlot te kunnen opstarten. 

Westhoek 

Voor morgen wordt opnieuw een neerslagzone verwacht. Gemiddeld wordt 5 tot 10 mm neerslag voorspeld, gezien over het hele Ijzerbekken. Lokaal kan er door het onweerachtig karakter 20 tot uiterst lokaal 25 mm vallen. Dat kan, afhankelijk van de werkelijke hoeveelheid opnieuw opwaarts een tijdelijke beperkte stijging of stagnatie van de peilen veroorzaken. We verwachten door het lokale karakter van de buien echter geen hoge peilen zoals eerder deze week gemeten. 

Op de IJzer schommelt bij Lo-Fintele het water ondertussen rond het alarmpeil. Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag morgen kan een overschrijding daar niet uitgesloten worden. De komende dagen zijn de voorspellingen echter gunstiger, waardoor de peilen verder zouden dalen. 

Op het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort (opwaarts Veurne) flirt het peil bij hoogwater nu met de pre waakdrempel. Er wordt in de mate van het mogelijke afgevoerd via Frankrijk. Op die manier blijft het Lo Kanaal maximaal ingezet worden voor de ontlasting van de IJzer. 

Buiten de Westhoek 

Op de Leie te Menen wordt nu een afvoer van ongeveer 90 m³/s gemeten. Deze kan nog geruime tijd hoog blijven en naar aanleiding van de voorspelde neerslag op maandag opnieuw stijgen. Problemen langs de Leie worden momenteel niet meer verwacht. 

Aan de Heulebeek (Ledegem/Wevelgem) blijven we dalende peilen zien, op sommige plaatsen stroomt deze beek weer in haar eigen bedding. De situatie is daar momenteel onder controle.

Bijkomende acties deze namiddag 

Door het zakken van het water kwamen op sommige plaatsen in enkele dijken niet-kritische erosieplekken aan het licht (door wind/golfslag, konijnenpijpen, doorsijpelingen of andere). Deze werden in kaart gebracht voor herstellingen. Dergelijke herstellingen aan de Winterdijk werden dit weekend reeds uitgevoerd door technische ploegen onder leiding van dijkingenieurs. De Winterdijk behoudt zijn volledige functionaliteit. 

Geëvacueerde bewoners 

De bewoners in de kritieke gebieden die in de voorbije dagen de raad kregen om te evacueren kunnen  voorlopig jammer genoeg nog steeds niet naar huis terugkeren. De situatie blijft nog te precair, gelet op de neerslag die voor morgen voorspeld wordt. Het is ook zo dat de onbereikbaarheid van sommige woningen het betreden ervan zeer moeilijk maakt, waardoor de bewoners er niet zonder hulp naartoe kunnen. Daarnaast moeten de woningen die onder water liepen eerst door de hulpdiensten en de keurders van de nutsvoorzieningen worden bezocht vooraleer er in alle veiligheid kan teruggekeerd worden. Over hoe en wanneer de terugkeer zal verlopen zal zo snel mogelijk nog bijkomende informatie volgen. De bespreking hiervan staat alvast op de planning van de volgende provinciale crisiscel, die doorgaat maandag 20 november om 10u30. 

Straatverlichting 

De provinciale crisiscel heeft in samenspraak met Fluvius beslist om de openbare verlichting in de geïmpacteerde regio nog tot en met zondagnacht 26 november ’s nachts niet te doven.

Callcenter 

Door het zeer geringe aantal oproepen werd er besloten om het callcenter 0800 14 689 vanaf maandag 20 november (morgen) niet langer operationeel te houden. De mensen worden doorverwezen naar twee infopagina’s op de website van brandweer Westhoek, waar ze info kunnen terugvinden over wat te doen tijdens en na wateroverlast. Voor de lokale maatregelen kunnen ze terecht op de kanalen van hun gemeente.

https://brandweerwesthoek.be/veelgestelde-vragen-wateroverlast/

https://brandweerwesthoek.be/wat-te-doen-na-wateroverlast/

Overzicht telefoonnummers 

  • Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket www.1722.be of bel 1722. 
  • Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden. 
  • Het informatienummer 0800 14 689 voor mensen die vragen hebben over de wateroverlast in West-Vlaanderen blijft actief tot en met zondag 19 november, tussen 8u00 en 22u00. 

Overzicht websites