Een persoon houdt een kaart vast met daarop 'corona update'.

Update 10/06/2020: beslissingen gemeentebestuur over dienstverlening, evenementen en werking gemeentelijke diensten en infrastructuur n.a.v. fase 3 van de exitstrategie

10 juni 2020

Het bestuur van de gemeente Zedelgem heeft n.a.v. de recentste richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad (Fase 3 van de exitstrategie met ingang van 8 juni) in zitting van het college van burgemeester en schepenen op 9 juni 2020,  beslist over een verdere aanpassing van de  gemeentelijke dienstverlening en werking op de verschillende gemeentelijke locaties. 

DIENSTVERLENING

Burgerzaken: deelgemeentehuizen Loppem en Veldegem terug open vanaf 8 juni

Vanaf 8 juni gaat de administratieve dienstverlening van de dienst burgerzaken in de deelgemeenten Loppem en Veldegem terug open.  In Aartrijke is er voorlopig nog geen dienstverlening burgerzaken omdat deze zich bevindt in het dienstencentrum Jonkhove en de gemeente de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid afwacht. De dienstencentra zijn precair omdat ze kwetsbare inwoners (65 plussers, inwoners met een chronische ziekte bvb.) als doelgroep hebben.

Deze dienstverlening is toegankelijk zonder afspraak tijdens volgende openingsuren: 

Loppem 

 • op maandagvoormiddag van 8.30 u. tot 12 u.
 • op woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Voortaan is deelgemeentehuis Loppem ook gesloten op donderdag. De openingstijden worden eenvormig toegepast over de verschillende deelgemeenten (2 halve dagen in elke deelgemeente).

Veldegem

 • op dinsdagvoormiddag van 8.30 u. tot 12 u.
 • op woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Voorzorgsmaatregelen Corona

De gemeente benadrukt dat zowel burger als medewerker van de gemeente alle algemene voorzorgsmaatregelen moeten respecteren om de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen:

 • doe een mondmasker aan zodra je een gemeentelijke gebouw betreedt
 • ontsmet je handen zowel bij het binnenkomen als bij het buitengaan, er staat ontsmettingsgel ter beschikking in alle gemeentelijke gebouwen
 • respecteer steeds de social distance van minstens 1,5 meter tussen elkaar

Uitleenposten bibliotheek in deelgemeenten Loppem en Veldegem terug open vanaf 8 juni

Ook de antennes van de hoofdbibliotheek Zedelgem in deelgemeenten Loppem en Veldegem gaan vanaf 8 juni terug open zonder afspraak. In Aartrijke is er voorlopig nog geen bibliotheekwerking omdat deze zich bevindt in het dienstencentrum Jonkhove en de gemeente de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid afwacht. De dienstencentra zijn precair omdat ze kwetsbare inwoners (65 plussers, inwoners met een chronische ziekte bvb.) als doelgroep hebben.

De dienstverlening in de uitleenposten wordt zoals steeds voorzien tijdens volgende openingsuren:

 • Woensdag van 15 u. tot 18 u.
 • Zaterdag van 9.30 u. tot 12.30 u.

 Hoofdbibliotheek Zedelgem in De Groene Meersen vanaf 15 juni terug vrij toegankelijk zonder afspraak tijdens de gewone/reguliere openingsuren

Gebruikers van de hoofdbibliotheek Zedelgem kunnen er vanaf 15 juni terug vrij terecht voor de basisdienstverlening (enkel het uitlenen en inleveren van materialen) en dit tijdens de reguliere/gewone openingsuren.  

 De zogenaamde ‘silent places’ of stille studieruimte voor studenten voorzien in de leeszaal van de hoofdbibliotheek blijft georganiseerd, maar kan enkel na het maken van een afspraak minstens een dag op voorhand.

Ook in alle gebouwen en locaties van de bibliotheek moeten de voorzorgsmaatregelen zoals hierboven vermeld nageleefd worden, het betreft de maatregelen van afstandsbewaring van minstens 1,5 meter tussen mensen, het dragen van een mondmasker tijdens het bezoek aan de bib-locaties en het ontsmetten van de handen.

Bezoek aan archief in Brouwerij De Leeuw blijft op afspraak

Een bezoek brengen aan de leeszaal archief van Brouwerij De Leeuw in Aartrijke blijft georganiseerd op afspraak en dit tijdens de normale openingsuren:

 • Maandag van 14 u. tot 20 u.
 • Dinsdag van 13.30 u. tot 16.30 u.
 • Woensdag van 13.30 u. tot 16.30 u.

Een afspraak maken kan telefonisch via 050 288 330 (onthaal gemeentehuis) of 050 81 44 14 (dienst archief).

Dezelfde voorzorgsmaatregelen tegen corona moeten ook hier toegepast worden door bezoekers en medewerkers van de gemeente.

Sporten in gemeentelijke sportinfrastructuur terug toegestaan vanaf 15 juni

Indoor sporten voor contactloze sporten in gemeentelijke sportinfrastructuur wordt opnieuw toegestaan vanaf 15 juni. Alle voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus moeten gerespecteerd en toegepast worden door elke gebruiker.

De sportkantines en cafetaria’s bij of binnen de sportgebouwen mogen vanaf 15/6/2020 eveneens terug de deuren openen en dit in lijn met de richtlijnen voor de horeca zoals uitgevaardigd door de FOD economie (Federale Overheidsdienst). 

Sportclubs en kantine- of cafetariahouders moeten de sportdienst een plan van aanpak met de toepassing van de CORONA-maatregelen voorleggen voordat ze opstarten.

Gemeentelijke sportinfrastructuur sluit niet in 2020

Met uitzondering van het gemeentelijk zwembad zal de gemeentelijke sportinfrastructuur niet sluiten in het jaar 2020 en blijft aldus geopend tijdens de ganse zomerperiode. Het zwembad (waarvoor nog geen datum van heropening is bepaald) zal gesloten zijn tijdens de gewoonlijke jaarlijkse sluitingsperiode van 18/07 tot en met 2/08/20).

Huur gemeentelijke zalen en uitleenmateriaal terug mogelijk vanaf 1 juli

Verenigingen,  jeugdhuiswerking of externen zoals particulieren, organisaties, samenwerkende partners...) kunnen vanaf 1 juli terug gebruik maken van de gemeentelijke zalen infrastructuur. Omtrent de verhuur van de zalen in de dienstencentra is er nog geen beslissing omdat de gemeente de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid afwacht.

Reservaties en het evenementenloket van de gemeente, en indienen plan van aanpak corona-maatregelen

Klanten die reeds zalen reserveerden voor de komende periode worden geïnformeerd door het evenementenloket en worden gevraagd om de reservatie te herbevestigen of te annuleren. Bij iedere reservatie of herbevestiging van de reservatie dienen klanten een plan van aanpak m.b.t. de toepassing van de CORONA-maatregelen vooraf in te dienen bij het evenementenloket. 

Grootschalige evenementen verboden t.e.m. 31 augustus

Tot en met 31 augustus 2020 wordt, vanuit het standpunt van de volksgezondheid, de organisatie van grootschalige evenementen op gans grondgebied Zedelgem verboden: dit zijn evenementen waarop er grote menigtes aanwezig zijn en waarbij de social distancing- maatregelen zeer moeilijk of niet gewaarborgd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: jaarmarkten, kermissen, zangfeesten, rommelmarkten.

Gidsenbeurten 

Gidsenbeurten voor groepen van maximum 20 personen worden vanaf 1 juli toegestaan mits toepassing van de CORONA-maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Volkstuintjes den Doorn

Vanaf 10 juni is er de wijziging dat elke huurder mag komen met zijn gezinsleden en één extra persoon mag meebrengen. De CORONA-maatregelen blijven van kracht: bvb. het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes is zeer beperkt en stilstaande samenscholingen worden zoveel als mogelijk vermeden. Gebruik van de barbecue blijft verboden. De site is enkel toegankelijk voor huurders met inbegrip van hun gezin en maximaal één extra persoon. Alle maatregelen worden geafficheerd ter plaatse en iedere gebruiker wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.