Een beek omringd door de mooie natuur.

Uitgebreid captatieverbod in West-Vlaanderen

Update 18/07: De West-Vlaamse droogtecommissie besliste deze morgen om in de hele provincie te verbieden water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De uitzonderingen van hieronder blijven wel van toepassing.
De aanhoudende droogte maakte deze maatregel nodig. Vooral de voorbije dagen daalden de waterpeilen heel snel.

Er zijn wel wat uitzonderingen op dit tijdelijk onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen/grachten en dit voor:

  • weidepompen voor het drenken van vee
  • hulpdiensten (brandweer) die in geval van nood geen alternatief hebben om aan water te geraken
  • voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken (voorwaarde hierbij is dat er geen risico is op puntvervuiling)
  • waterbeheerders die hiervoor een machtiging kregen

Meer info