Gebouw Groene Meersen op een zonnige dag.

Uitbreiden en verduurzamen site de Groene Meersen

Eerstdaags start de Zedelgemse tennisclub TCZ vzw met het vernieuwen en uitbreiden van haar accommodatie gelegen op sportsite de Groene Meersen in Zedelgem. Er komen vernieuwde tennispleinen, padelterreinen, een pickleballveld, petanquebanen en darts.

Gemeentebestuur Zedelgem ondersteunt hierin de tennisclub door kostenloos grond van de gemeente ter beschikking te stellen, dit gebeurt via een overeenkomst ‘recht van opstal’. Daarnaast is er de subsidie van Sport Vlaanderen die recent aan TCZ vzw en de gemeente werd toegekend, dit voor een bedrag van ruim 330.000 euro.  Dit bedrag gaat integraal naar het project van TCZ vzw. 

Krachten gebundeld om goed onderbouwd subsidiedossier in te dienen, levert 330.675,80 euro Vlaamse subsidie op

Burgemeester Annick Vermeulen“Deze aanzienlijke subsidie werd bekomen dankzij de goede samenwerking tussen de tennisclub en het gemeentebestuur. Elk brachten we onze  geplande projecten en eigen middelen samen. Onze gemeentelijke diensten bogen zich over de subsidievoorwaarden en stelden samen met TCZ vzw een goed onderbouwde subsidieaanvraag op. Het bundelen van krachten werpt haar vruchten af of anders gezegd… hoe het spreekwoordelijke “1 plus 1 is 3” realiteit wordt als partners op zoek gaan naar meerwaardes die zij dankzij samenwerking kunnen realiseren.”

Burgemeester Annick Vermeulen licht verder toe“De tennisclub raamt de uitgaven voor dit project op een totaal van ruim 440.000 euro. De Vlaamse subsidie bedraagt 330.675,80 euro. Dit bedrag van de Vlaamse overheid gaat volledig naar TCZ vzw, zo besliste het gemeentebestuur. Het resterende gedeelte financiert TCZ vzw volledig zelf en komt gemeente Zedelgem verder niet in tussen.“

Schepen van sport Charlotte Vermeulen“Voor de uitbreiding en de vernieuwing van de tennisaccommodatie kan TCZ vzw beroep doen op de ervaring en kennis van de gemeentelijke diensten. Er is veel afstemming en overleg tussen de Zedelgemse tennisclub en de gemeente over bv. de technische uitvoering die de Zedelgemse tennisclub zelf in handen neemt. Met gebundelde krachten kunnen we veel realiseren.  Verenigingen of clubs die projectideeën hebben en net als TC Zedelgem de handen uit de mouwen steken en willen investeren, kunnen de gemeente contacteren.  We zoeken graag naar synergieën en verkennen samen subsidiemogelijkheden.”

Voorzitter TCZ VZW Matthias Claeys“Het stemt ons uitermate gelukkig dat we na een lange, intensieve, maar goede samenwerking met de gemeente onze leden én nieuwe leden (opnieuw) kunnen verwelkomen op onze nieuwe site. Het is zonder twijfel een kwaliteitsinjectie voor de Groene Meersen op vlak van accommodatie. Als alles goed loopt, kunnen we midden april de verschillende sporten beoefenen. Lid maken kan nu al, we kijken er alvast naar uit om heel wat Zedelgemnaren te ontmoeten!” 

Op sportsite de Groene Meersen investeert de gemeente zelf in de vernieuwing van de kleedkamers van de voetbalclub en wordt hierbij gefocust op multifunctioneel gebruik door verschillende sporters. Om als lokale overheid op termijn sportbeoefening en beheer van accommodatie in zijn geheel financieel haalbaar te houden, investeert de gemeente ook in een flink aantal energiebesparende maatregelen zoals dakrenovatie, relighting en stookplaatsrenovatie. Gemeentebestuur Zedelgem trekt hiervoor 2.785.000 euro uit.