Trage wegen

De gemeente Zedelgem hecht heel wat belang aan het behoud en de uitbreiding van het trage wegen netwerk. Dit zijn openbare wegen die niet voor gemotoriseerd verkeer bestemd zijn, dit kan bv. een kerkwegel zijn, een bospad, een jaagpad of een oude spoorwegbedding. Trage wegen vormen een veilige verbinding voor zachte weggebruikers: wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers van trage wegen. Trage wegen zijn van belang voor de natuurontwikkeling, ze vormen namelijk een verbinding tussen versnipperde natuurgebieden. Soms worden trage wegen eveneens gebruikt door landbouwvoertuigen en door menners. Het gebruik ervan verschilt dus en wordt aangegeven door verkeers- of toegankelijkheidsborden.

De laatste jaren werd werk gemaakt van heel wat trage wegen in Zedelgem. Deze met een effectieve straatnaam kregen een straatnaambord. De bordjes zijn naar herkenbaarheid specifiek ontworpen voor trage wegen en dus verschillend van een gewoon straatnaambord.

Enkele namen werden al generaties na elkaar doorgegeven, andere namen werden pas recent door de werkgroep Erfgoed en Toerisme (vroegere straatnamencommissie) toegekend.