Tijdelijke maatregelen voor rijbewijzen die vervallen (COVID-19)

Een Europese verordening voorziet dat de rijbewijzen waarvan de geldigheid verstrijkt na 31/01/2020 en vóór 01/09/2020 automatisch vanaf hun einddatum met 7 maanden worden verlengd en dit voor de gehele EU. 
Ook de geldigheid van groep 2 en de niet-permanente categorieën van groep 1 die na 31/01/2020 op het rijbewijs zijn vermeld, worden automatisch verlengd met 7 maanden voor de gehele EU.
De bestuurder mag, zonder het rijbewijs te moeten inwisselen, blijven rijden met dit rijbewijs.

De verordening voorziet ook dat de bewijzen van vakbekwaamheid (code 95) vermeld op de rijbewijzen of de kwalificatiekaarten (groep C/D), waarvan de geldigheid verstrijkt na 31/01/2020 en vóór 01/09/2020, automatisch vanaf de vermelde einddatum worden verlengd met 7 maanden en dit voor de gehele EU. (verlenging is automatisch)

Hierna ook enkele maatregelen enkel geldig in België:

  • De voorlopige rijbewijzen, die hun geldigheid verliezen na 15/03/2020 worden verlengd tot en met 30/09/2020. (eventueel tot 31/12/2020 met nieuw KB)
  • De rijgeschiktheidsattesten, de attesten van de griffie, de deelnemingsdocumenten van psychologische en medische herstelonderzoeken en het bezoldigd vervoer die hun geldigheid verliezen na 15/03/2020 worden ook verlengd tot en met 30/09/2020.

De politie is op de hoogte van deze maatregelen. De (voorlopige) rijbewijzen blijven geldig en moeten niet door een nieuw document worden vervangen.

Let wel: als de geldigheid van het rijbewijs, van een categorie met beperkte geldigheidsduur of van code 95 verstreken is vóór 01/02/2020 en voor een voorlopig rijbewijs vóór 16/03/2020,  dan gelden deze tijdelijke maatregelen niet en moet men zich in regel stellen om reglementair te kunnen rijden.

Voor meer info kun je steeds terecht bij de dienst burgerzaken – burgerzaken@zedelgem.be.