Tentoonstelling Noord-Zuid projecten in gemeentehuis

Elk jaar erkent de gemeente Zedelgem een aantal projecten van Zedelgemnaars die zich inzetten voor de structurele ontwikkeling van de bevolking in ontwikkelingslanden. Deze erkenning gebeurt op advies van de Noord-Zuidraad. Op zaterdag 15 december 2018 werden de vier erkende projecten in het Zuiden voor 2019 voorgesteld.

Nog tot 13 januari 2019 kan tijdens de openingsuren in de inkomhal van het gemeentehuis een bezoekje worden gebracht aan een tentoonstelling waarin deze vier projecten worden uitgelegd. 

Naast een subsidie krijgen deze projecten ook de kans om deel te nemen aan activiteiten die de gemeente organiseert zoals het Solymundobuffet.  De hoofdbedoeling is om de bevolking te sensibiliseren voor de problemen in ontwikkelingslanden.

Op de eerste rij van de foto zie je de vertegenwoordigers van de erkende projecten, van links naar rechts: Roland Kegong (One child, one book - Kameroen), Alexandre en Emilienne Lino Silva Torres (Capoëira – Brazilië), Noël Baessens (schepen van ontwikkelingssamenwerking), Liliane Devooght (Community Relief and Development – Rwanda), Annick Vermeulen (burgemeester), Frans Delepierre (Mikumi Kids – Tanzania), Dirk Verhaeghe (toekomstig schepen van ontwikkelingssamenwerking), Doreen Beuselinck (voorzitter Noord-Zuidraad) en Brigitte Himpens (voorzitter gemeenteraad).

 

De erkende projecten voor 2019:

Het project ‘One child, one book’ zorgt voor randvoorwaarden voor het onderwijs in het dorp Zilly in Oost-Kameroen.  Ze zamelen middelen in om schoolmateriaal te voorzien, maar ook basismateriaal zoals een toilet, zeep en proper water.

Contact:

Familie Ronald Kegong-Desmedt, 0493 32 35 04 - rolkero@yahoo.com

-

De bedoeling van ‘Community Relief and Education Developtment’ is kansen bieden aan wees- en straatkinderen en gehandicapte jongeren in Butare (Rwanda).  De middelen worden besteed aan schoolmateriaal, uniformen, kledij (schoenen), boekentassen  en vanaf het secundair ook het betalen van de studies.  Daarnaast is er ook geld voorzien voor medische verzorging.

Contact:

Liliane Devooght, lilianedevooght@hotmail.com - www.crd-rwanda.org

-

Ook het project ‘Mikumi kids’ wil weeskinderen opvang geven en hen de kans bieden goed onderwijs te volgen. Veel kinderen hebben hun ouders verloren aan AIDS, anderen worden verwaarloosd door hun ouders en hebben geen thuis. Mikumi Kids Association biedt hen onderdak in het dorp Msimba bij Mikumi in Tanzania. De kinderen krijgen zo een thuis waar ze opgevoed worden in goede omstandigheden.

Contact:

Frans Delepierre, 050/200.115 - frans.delepierre@telenet.be

-

De organisatie ‘Meninos Capoeiristal de Natal’ stimuleert, ondersteunt en begeleidt kansarme (straat)kinderen uit twee wijken in Natal (Brazilië).  Door het beoefenen van capoeira wordt hen discipline bijgebracht en wordt hen duidelijk gemaakt dat onderwijs volgen een structurele oplossing is.

Contact:

Alexandre Lino Silva Torres, sinal@live.nl