Subsidie voor sportclubs

De sportdienst kan de sportclubs helpen met verschillende subsidies.

Alle subsidiereglementen zijn onderaan deze pagina terug te vinden.