Structureel onderhoud in de A. Vermeylenstraat, P. Benoitstraat, J.Fr. Willemsstraat en de H. Consciencestraat

De volledige bovenbouw van de straten wordt vernieuwd en de riolering wordt plaatselijk gerenoveerd.

Aangename voetpaden en opritten

Voetpaden worden vernieuwd en waar nodig onthard. De oude betontegels worden vervangen door betonstraatstenen 220x220x100mm. De opritten worden voorzien in betonstraatstenen 220x110x100mm opgevoegd met gemodificeerde mortel. 

Aandacht voor groen, water en ontharding

Alle groenzones worden opnieuw aangelegd. De huidige bomen worden vervangen door nieuwe bomen. Waar mogelijk worden er nog extra bomen aangepland.

In de groenzones beken om wadi's aan te leggen die het water plaatselijk laten infiltreren in de bodem, dit zorgt voor een buffer bij hevige regenval. 

De parkeerzones worden voorzien in grasdallen en de onnodige stukken voetpaden worden verwijderd. 

Comfortabele rijweg

De rijweg krijgt een nieuwe toplaag en alle straatgoten, afvoerkolken en boordstenen worden vernieuwd. 

Plaatselijk zal de riolering worden aangepakt, maar voorlopig is de volledige riolering in de straten nog in goede staat.